archív aktualít rok 2014

Nová pravidla pro přejímky pilařské kulatiny

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Mereni kulatinyV roce 2013 došlo k řadě inovací při přejímkách dříví. Rakouská platforma FHP (les-dřevo-papír) uspořádala dne 30.1. informační setkání k přejímkám kulatiny. Technické postupy, průběh obchodu s kulatinou a vztahy obchodních partnerů se v Rakousku řídí normou L 1021 (Önorm L 1021). Nutnost přizpůsobit se novým požadavkům na měření a přejímku dříví si vyžádala revizi této normy. Proběhla řada diskuzí mezi zástupci pracovní skupiny pro přejímky dříví a kooperační platformou FHP za přítomnosti vědců a techniků. Na základě těchto odborných diskuzí v minulých letech byly vytvořeny nové instrumenty, které představují důležité změny v obchodu s dřívím.

Povinnost kalibrace – přechodné období

Přepracovaná rakouská norma L 1021 byla přizpůsobena technickým možnostem a uvedena do souladu s novými předpisy pro kalibraci zařízení pro měření kulatiny. Předpokládá se, že budou využity veškeré technické možnosti pro posouzení důležitých kvalitativních rysů, jakými jsou například sbíhavost nebo zakřivení. Tyto parametry měření vyžadují jednotná pravidla, která bude třeba zařadit do obchodně-právního vztahu. Měřicí zařízení podléhají povinnosti kalibrace, nadále bude možné kalibrovat stávající zařízení, počítá se s jistým přechodným obdobím.
Rakouské obchodní předpisy z roku 2006 odkazují na platnou normu a tím také automaticky na novou přepracovanou normu Önorm L 1021 pro měření kulatiny ze dne 1. srpna 2013. Kalibrace je garantována Výzkumným a kontrolním ústavem Holzforschung Austria. Případné změny nebo úpravy mohou být prováděny pouze společně s výrobcem zařízení bezprostředně před kalibrací. Podstatná je jednoznačnost měření pro výpočet objemu. Každý dodavatel má podle zásad právo se dozvědět, podle jakých kritérií bude jeho dříví měřeno. Pracovní skupina pro přejímky dříví vytvořila popis procesu měření, který je kdykoliv k nahlédnutí každému pilařskému podniku. Měl by být pro všechny partnery trhu zárukou transparentnosti procesu přejímky dříví.

Transparentnost na prvním místě

Debaty o technické a praktické inovaci přejímek dříví se zúčastnili vedle pracovní skupiny FHP také experti z celého zpracovatelského řetězce, kteří se snažili nalézt nejoptimálnější řešení. Při jednáních o přejímkách dříví byli pravidelně zváni k jednání take výrobci měřicích zařízení, aby bylo možné zjistit a porovnat technické možnosti se snahou o co nejvyšší transparentnosti přejímek.
S ohledem na normu L 1021 byla nutná spolupráce s výzkumným ústavem pro dřevařství (Holzforschung Austria). Spolkový úřad pro kalibraci a měření (BEV) k tomu dodal nové, dosud nezveřejněné předpisy pro kalibraci zařízení pro měření kulatiny. Přepracovány byly zejména kapitoly normy L 1021, týkající se sbíhavosti a zakřivení s ohledem na nejlepší technické možnosti posouzení. Nová norma upravuje také mechanické měření, předpisy pro kalibraci průměrky, pásma nebo měřické latě. Velké objemy budou stále přeměřovány mechanicky, obzvláště u listnatého dříví.

Návaznost logistiky

Vedle technických otázek měření řeší pracovní skupina také navazující systém logistiky, který zahrnuje objednávku, dodací list, potvrzení přijetí a informaci o objemu a kvalitě. Jednotný formát pro fakturaci se v současné době připravuje, zatím je třeba brát v úvahu účetní standardy, každá faktura musí být vystavena v papírové formě. Pracovní skupina FHP je k dispozici v případě dotazů a nejasností. K dispozici je také systém dalšího vzdělávání, který bude zajišťovat odborná školení pro zástupce z řad majitelů lesů, pilařské branže a dřevařského průmyslu. Pomocí systému FHPDat- Format je umožněna výměna informací, zákazníci i dodavatelé se mohou bezodkladně dozvědět důležité informace k obchodu s dřívím. Už jen zbývá všechny novinky co nejrychleji uvést do praxe a partnerských obchodních vztahů.

Drevo prejimka

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina