archív aktualít rok 2013

Drevo ako fenomén pri tvorbe interiéru

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Tolja-Kotradyova mArchitekti, dizajnéri a odborníci z praxe prezentovali pod záštitou projektu APVV-0469-11 najnovšie poznatky na konferencii s medzinárodnou účasťou „Interiérový dizajn ako prostriedok prevencie a liečenia civilizačných chorôb“. Organizuje ju Fakulta architektúry STU v Bratislave v 2-ročných intervaloch. Do 7 tematických okruhov zaradili 30 odborných referátov.

Hlavný blok tvorili praktické poznatky pri tvorbe a výrobe interiérov:

• Drevené povrchy funkčne a trendovo (vrátane prezentácie Adler)

• Zdravý interiér v starých domoch

• Prírodné materiály pre zdravé bývanie (drevo a hlina)

• Nábytok vyrábaný v zmysle udržateľného rozvoja (z domácej dreviny „zelený“ dub)

• Drevo ako fenomén v interiérovom dizajne (produktová prezentácia JAF Holz)

• Korok ako materiál pre zdravý interiér

Zaujímavé poznatky priniesli architekti a odborníci z Ústavu nábytku, dizajnu a bývania Mendelovej univerzity v Brne. Ďalšie aktuálne výsledky z oblasti technológií a materiálov priblížili cez architektonickú a dizajnérsku tvorbu odborníci z Rakúska, Talianska, Slovenska a Českej republiky. Viacerí z nich sú stálymi spolupracovníkmi nášho odborného časopisu a podrobnejšie budeme referovať o obsahu ich prednášok na stránkach časopisu.

Odborný časopis Drevársky magazín bol partnerom konferencie. Odborní garanti prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. a doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. obsahovo nadviazali na predchádzajúcu konferenciu „Zdravé domy – zdravý interiér“ (2011). Úplne na záver realizovali pre študentov experimentálny workshop „The Neuroergonomic House“ s talianskym profesorom Jaderom Toljom, odborníkom na neuroergonómiu.

Foto: Garanti konferencie v Bratislave prof. Jader Tolja a doc. Veronika Kotradyová

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina