archív aktualít rok 2013

Potíže bavorských pilařů přetrvávají

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Pila BavorskoSituace na trhu s jehličnatým dřívím se na konci roku 2012 nijak výrazně nezměnila. Očekávané oživení v podzimním období se nedostavilo. K poklesu odbytu došlo ve IV. kvartálu na trzích v Itálii, ale také ve Španělsku a Francii. Mírný nárůst zaznamenal na začátku IV. kvartálu odbyt do zemí Blízkého a Středního východu a severní Afriky, tento pozitivní trend však zabrzdila napjatá politická situace v těchto oblastech.

Na snížení odbytu dříví reagoval bavorský pilařský průmysl na konci roku 2012, řada pilařských závodů omezila nebo zastavila výrobu na jeden až tři týdny. Ceny řeziva byly poměrně stabilní s tendencí k mírnému poklesu. Zásobování kulatinou bylo podprůměrné, řada pilařských závodů se potýkala s poloprázdnými sklady dříví.

Těžba jehličnatého dříví

Během IV. kvartálu probíhala poměrně plynule těžba jehličnaté suroviny ve státních a velkých privátních lesích. Poptávka po jehličnaté kulatině je nadále vysoká. Selské malolesy omezily těžbu pouze na zpracování menšího množství kůrovcového dříví, případně kalamitního dříví v regionech postižených vichřicemi ke konci roku 2012. Smlouvy uzavřené ve IV. kvartálu měly většinou platnost do konce roku, případně do konce ledna 2013, nové smlouvy na prodej dříví uzavírají selské malolesy přednostně na období do konce I. kvartálu 2013, výjimečně do konce II. kvartálu 2013. Ceny dříví zůstaly poměrně stabilní, k mírnému nárůstu došlo u cen smrkového dříví kvality B/C 2b, kde se pohybují mezi 90–99 euro/m3 (OM v lese). Dolní a horní hranice cenového rozpětí vyjadřuje rozdíly mezi severem a jihem Bavorska. Dlouhé dříví se obchoduje za ceny v průměru o 2–5 euro/m3 vyšší než dříví standardních délek. K poklesu cen došlo u sortimentů na výrobu palet, které se obchodují za 54–65 euro/m3. Bavorské státní lesy uzavíraly na konci roku převážnou část smluv na I. a II. kvartál 2013, z důvodu vysoké poptávky po smrkovém dříví došlo k mírnému nárůstu cen jak u smrku, tak i u borového dříví. Borová kulatina standardních délek kvality B/C 2b se obchoduje za ceny 75–80 euro/m3. Slabší tloušťkové stupně se obchodují za 64–68 euro/m3 (OM v lese).

Průměrné ceny kulatiny ve střední Evropě určují především státní podniky – Bavorské státní lesy (těžba v průměru 5,2 milionů m3/ročně), Rakouské spolkové lesy (1,5 milionů m3/ročně) a Lesy České republiky (8 milionů m3/ročně).

Obchod s listnatým dřívím

S obtížnou odbytovou situací se musely vyrovnat na konci minulého roku hlavně pilařské podniky zpracovávající bukovou kulatinu. Ve IV. kvartálu došlo v Bavorsku k poklesu poptávky po bukovém dříví a obdobná situace přetrvává na začátku sezóny v I. kvartálu 2013. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k poklesu cen buku kvality B/C a podstatnému omezení produkce pilařských závodů zejména v segmentu výroby palet a obalového řeziva. Hlavní sortiment buku se obchoduje za 89–94 euro/m3, bukové dříví kvality C tloušťkového stupně 4 se obchoduje za 60–62 euro/m3, sortimenty na výrobu palet zaznamenaly mírný pokles cen na 56–58 euro/m3. Velká poptávka přetrvává po dubové kulatině vysoké kvality, naproti tomu pokles poptávky zaznamenalo dříví kvality C. Začátkem IV. kvartálu se mírně snížila také poptávka po dubovém řezivu, díky příznivým cenám se však trh s dubovým řezivem vyvíjí na začátku I. kvartálu 2013 poměrně uspokojivě. Stabilní je zájem odběratelů o vzácnější druhy dřevin, jakými jsou například třešeň, ořešák, javor nebo olše.

Vláknina

Omezení kapacit v dřevozpracujícím průmyslu a také pokles výroby celulózy a papíru se odrazily na poptávce po vlákninových sortimentech. Výroba papíru se potýkala s nedostatečným zásobováním zejména z důvodu omezení těžby v privátních malolesích, které jsou dlouhodobě hlavním dodavatelem vlákniny. Sortimenty na výrobu papíru se obchodují za ceny od 34 euro/m3, nové smlouvy na I. kvartál 2013 počítají s dalším mírným poklesem cen.

Zdroje: www.timber-online.net, www.baysf.de

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina