drevoservis

drevoservis

Řezivo v roce 2014

Spotřeba řeziva kopíruje objem stavební činnosti a je ukazatelem kondice dřevozpracujícího průmyslu, protože část jeho spotřeby přechází do produkce stavebního...

drevoservis

Proč to nejde…

Článek v DM 1-2/2015 „Když to jde v sousedních státech, proč by to nemohlo jít také u nás?“ shrnul otázky, na které by chtěli znát odpověď majitelé malých a...

drevoservis

Cenový vývoj kulatiny a řeziva

Mírná loňská zima s intenzivní těžbou, na jejíž vrub se připisuje nedostatek smrkové hmoty na trhu ve čtvrtém čtvrtletí 2014, a pokračující umělé oslabování...

sk_SKSlovenčina