aktuality ekonomika

Ekonomické okienko – 20.05.2024 – SK

Ekonomické okienko - ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Slovensko v ekonomickej výkonnosti v najbližších rokoch prekoná svojich najväčších západných obchodných partnerov, s výnimkou Maďarska a Poľska. Tempo rastu HDP na Slovensku sa v tomto roku podľa EK zrýchli na 2,2 % z vlaňajších 1,6 %. (Zdroj: TASR)

Finančná skupina J&T Finance Group SE vlani hospodárila s rekordným čistým ziskom v celkovej výške 278,7 mil. € (+ 71 %). Spoločnosti minulý rok narástli čisté úrokové výnosy a zvýšil sa objem obhospodarovaného majetku, ktorý koncom roka 2023 predstavoval 7 mld. €. (Zdroj: TASR)

Rumunsko už niekoľko rokov nie je na chvoste EÚ. Za posledné roky sa táto ekonomika posunula z pozície “chudobného príbuzného” výrazne vpred a vo viacerých rebríčkoch sa nachádza nad európskym priemerom. Napríklad v hrubom domácom produkte (HDP) na obyvateľa Rumunsko vlani už z krajín V4 predbehlo Maďarsko aj Slovensko. Uviedla to v analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company. HDP na obyvateľa, považovaný aj za jeden z ukazovateľov životnej úrovne krajiny, dosiahol v roku 2023 v Rumunsku hodnotu 78 % z priemeru EÚ (EÚ = 100 %). Pritom ešte v roku 2013 predstavovala úroveň ukazovateľa iba 55 %. Rumunsko sa tak hneď po Írsku za posledné desaťročie ekonomicky posunulo najvýraznejšie vpred. V porovnaní s krajinami V4 je aktuálne (v roku 2023) na tom síce stále horšie ako Česká republika (91 %) či Poľsko (80 %), ale na druhej strane Maďarsko (76 %) a Slovensko (73 %) sa mu podarilo predbehnúť. (Zdroj: TASR)

Slovenské HDP v stálych cenách v prvom štvrťroku 2024 medziročne vzrástol o 2,7 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medzikvartálne (v porovnaní so 4. štvrťrokom 2023) zvýšil o 0,7 % a medziročne vzrástol o 2,7 %. (Zdroj: ŠÚ SR)

Priemyselná produkcia v eurozóne aj v celej EÚ v marci 2024 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástla. Podľa prvého odhadu sa priemyselná produkcia po úprave o sezónne vplyvy v marci 2024 v porovnaní s februárom zvýšila o 0,6 % v eurozóne a o 0,2 % v EÚ. (Zdroj: Eurostat)

V Martine má vyrásť takmer 170 bytov. Udržať počet obyvateľov Martina nad 50-tisícovou hranicou by mohol pomôcť developerský projekt v mestskej časti Košúty. Spoločnosť Odeko chce postaviť spolu 168 bytov v dvoch bytových domoch. Predpokladaný investičný náklad dosahuje 12 mil. €. (Zdroj: TASR)

Inflácia naďalej klesá. Tempo rastu spotrebiteľských cien sa naďalej spomaľuje. V apríli medziročne vzrástli už iba o 2,1 % z marcových 2,3 %. V súhrne za štyri mesiace roku 2024 inflácia dosiahla hodnotu 2,9 %. Medzimesačne spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v apríli vzrástli o 0,3 %. (Zdroj: TASR)

Mzdy aj v marci rástli rýchlejšie ako inflácia. Reálne mzdy v marci boli medziročne vyššie vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach, až šesť z nich dosiahlo rast miezd nad 5 %. Zárobky vzrástli najmenej v stavebníctve, naopak v maloobchode boli vyššie o desatinu. (Zdroj: ŠÚ SR)

Tržby v priemysle aj v stavebníctve rekordne klesli. Tržby podnikov priemyslu sa v marci medziročne prepadli o 11,4 % (v stálych cenách). Išlo o najvýraznejší pokles od mája 2020. Stavebným podnikom sa v marci 2024 tržby medziročne prepadli o 11,5 %, čo bolo najvýraznejšie zníženie od júna 2022. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Zamestnanosť na Slovensku bola v marci medziročne vyššia v ôsmich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najvyšší prírastok počtu zamestnancov nad úrovňou 5 % mali vybrané trhové služby, v informáciách a komunikáciách zamestnanosť vzrástla o 3,6 %. Počet zamestnancov sa, naopak, znížil v priemysle a v doprave. (Zdroj: ŠÚ SR)

Miera inflácie v ČR bola v apríli najvyššia za 4 mesiace. Medziročný rast spotrebiteľských cien v Českej republike (ČR) sa v apríli zrýchlil a dosiahol najväčšie tempo za 4 mesiace. Spotrebiteľské ceny v Česku sa v apríli 2024 zvýšili medziročne o 2,9 % po náraste o 2 % v predchádzajúcom mesiaci. Aprílová miera inflácie v ČR pritom dosiahla najvyššiu úroveň od decembra 2023. (Zdroj: TASR)

Mesto Trenčín získalo 10,5 mil. € na pokračovanie rekonštrukcie Zimného štadióna Pavla Demitru. Financie na rekonštrukciu získala radnica z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov. (Zdroj: SME)

Priemyselná produkcia SR v marci 2024 medziročne poklesla o 6,9 %. Medzimesačne po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,2 %. (Zdroj: ŠÚ SR)

Stavebná produkcia medziročne klesla o 9,4 %. Produkcia stavebníctva v marci 2024 tvorila hodnotu 484,3 mil. € a v porovnaní s minuloročným marcom sa znížila o 9,4 %. Po zohľadnení sezónnych vplyvov stavebná produkcia medzimesačne poklesla o 7,5 %. (Zdroj: Forbes)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština