aktuality

Transformaci české ekonomiky brzdí klesající trend investic a kvalifikace pracovních sil

Tisková konference ke konjunkturálnímu průzkumu 2024
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Výhled na letošní rok je mírně optimistický, ale klesající investiční výdaje, zejména ve zpracovatelském průmyslu, ohrožují konkurenceschopnost ekonomiky. Vyplývá to z aktuálního konjunkturálního průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Situaci dále zhoršuje tlak na náklady a administrativní zátěž. Podnikatelé v současné době spatřují největší riziko v poklesu poptávky doma i v zahraničí, následovaném nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a rostoucími cenami energií. Jako investiční lokalita si Česká republika vede hůře. Firmy v současné době zaujímají mnohem kritičtější postoj k “produktivitě a motivaci k výkonu” a také ke “kvalifikaci zaměstnanců”, které nestačí držet krok s neustále se zvyšujícími nároky na nové technologie.

Podniky v prvním čtvrtletí 2024 hodnotily současnou ekonomickou situaci jako nejhorší za posledních 10 let. Pouze 12 % (oproti 19 % v roce 2023) hodnotí současnou ekonomickou situaci jako dobrou, 22 % jako špatnou.

Ekonomické vyhlídky pro letošní rok však naznačují mírný optimismus, zlepšení očekává 30 % firem (oproti 19 % v předchozím roce). Je znepokojující, že zpracovatelský průmysl, který je v České republice tak důležitý, zůstává téměř ve všech parametrech mnohem pesimističtější. Celkem pouze 19 % firem očekává, že se ekonomika zlepší, zatímco 41 % firem ve zpracovatelského sektoru očekává její zhoršení. Průmysl se na celkovém hrubém domácím produktu v České republice podílí zhruba jednou třetinou.

Alarmující je vývoj investičních výdajů pro rok 2024. Bez dostatečných investic mohou podniky jen stěží zajistit svou konkurenceschopnost v obtížném globálním prostředí. Klesající trend trvá už téměř šestým rokem. Saldo vykazuje současných 8 místo 10 loňských bodů. Vzhledem k obrovským investicím, které musí společnosti vynaložit do dodávek energie, do digitalizace a automatizace a do vývoje nových obchodních modelů, existuje propast mezi rychle rostoucím tlakem na transformaci a zároveň klesajícími investicemi. To platí zejména pro výrobní sektor (propad salda ze 4 na -13 bodů).

Největší riziko pro vlastní ekonomický vývoj v nadcházejících 12 měsících vidí firmy v poklesu poptávky (58 %). Zástupci firem očekávají, že krize domácí i zahraniční poptávky bude pokračovat. Mezi další rizika patří: nedostatek kvalifikovaných pracovníků (48 %), ceny energií (46 %) a náklady na pracovní sílu (44 %). Více než 60 % firem navíc předpokládá, že geopolitické změny a konflikty budou mít “silný” nebo “znatelný” negativní dopad na jejich podnikatelské aktivity v České republice.

Zdroj: ČNOPK

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština