aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2024

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2024). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2024

• ČSN EN ISO 45001:2018 (01 0801) • Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití (změna Z1)

• ČSN EN ISO 11855-1:2024 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 1: Definice, značky a kritéria tepelné pohody (změna A1)

• ČSN EN ISO 11855-3:2024 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 3: Návrh a dimenzování (změna A1)

• ČSN EN ISO 11855-4:2024 (06 0407) • Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 4: Navrhování a výpočet dynamiky topného a chladicího výkonu Tepelně Aktivních Systémů Budov (TABS) (změna A1)

• ČSN EN 378-1+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

• ČSN EN 378-3+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob

• ČSN EN 378-4+A1 (14 0647) • Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

• ČSN ISO 7363:1992 (27 0008) • Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty (změna Z2)

• ČSN EN 50491-11:2016 (33 2151) • Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) – Část 11: Inteligentní měření – Specifikace aplikací – Jednoduchý externí zákaznický displej (změna Z1)

• ČSN EN IEC 60704-2-13 ed. 4 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na odsavače kuchyňských par

• ČSN EN 60704-2-13 ed. 3:2017 (36 1008) • Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem – Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par (změna Z1)

• ČSN EN 13416 (72 7652) • Hydroizolační pásy a fólie – Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech – Pravidla pro odběr vzorků

• ČSN EN ISO 13943 (73 0801) • Požární bezpečnost – Slovník

• ČSN EN 13501-2 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti kromě vzduchotechnických zařízení

• ČSN EN 12608-2 (74 6707) • Profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken a dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody – Část 2: Profily z PVC-U pokryté fóliemi spojenými lepidly

• ČSN EN 16005 (74 7040) • Motoricky ovládané dveře – Bezpečnost při používání – Požadavky a zkušební metody

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština