aktuality

Zasadnutie Lesnícko-drevárskej rady

LDR
Členovia Lesnícko-drevárskej rady mali možnosť vidieť ukážku fungovania 3D CT skenera guľatiny. Foto: archív autora
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Odborníci a ďalší významní zástupcovia z prostredia lesníckeho a drevárskeho sektora sa dňa 8. apríla 2024 zúčastnili 15. zasadnutia Lesnícko-drevárskej rady (LDR) v areáli Národného lesníckeho centra Zvolen – Stráže.

LDR slúži ako poradný orgán generálneho riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, pričom hlavnou náplňou jej činnosti je identifikovať najzásadnejšie problémy lesníckeho a drevárskeho sektora a navrhnúť spôsoby ich riešenia.

Keďže od posledného stretnutia LDR ubehli takmer dva roky, členovia rady, a najmä odborníci z priemyselnej oblasti, prejavili o účasť na aprílovom stretnutí nadštandardne veľký záujem.

Predtým, než sa prešlo k hlavným bodom programu, členovia rady mali možnosť vidieť ukážku fungovania 3D CT skenera guľatiny, ktorý je vlajkovou loďou výskumného projektu LignoSilva. Výsledkom ukážky bol digitálny model výrezu s grafickým označením údajov o objeme, tvare a chybách vo výreze ako aj návrh optimálnej porezovej schémy. Členovia rady sa zaujímali o ekonomické aspekty a komerčné využitie skenera, pričom boli oboznámení s tým, že uplatniteľnosť pre skener sa už preukázala napríklad pri aukciách dreva, avšak v súčasnosti prístroj neslúži na komerčné využívanie.

Účastníci 15. zasadnutia Lesnícko-drevárskej rady v areáli Národného lesníckeho centra Zvolen – Stráže. Foto: archív autora

Hlavná téma diskusie sa týkala Analýzy udržateľnosti podnikov v spracovaní drevnej hmoty v súvislosti s potenciálom zásob dreva s výhľadom až do roku 2050, ktorá zohľadňuje aj novú zonáciu národných parkov. Závery tejto analýzy naznačujú, že slovenský drevospracujúci priemysel, teda lesnícke a drevárske podniky, budú kvôli nedostatku drevnej suroviny v zóne ohrozenia a čakajú ich vážne výzvy. Súčasťou diskusie k tomuto bodu zasadnutia bolo aj odporúčanie členov LDR, podľa ktorého by sa mali lesnícke a drevárske firmy dôkladne oboznámiť s prognózami a závermi tejto analýzy a prezieravo sa podľa nich pripraviť na budúce zmeny.

Zasadnutie pokračovalo otázkami adresovanými štátnemu podniku LESY SR, kde členov LDR zaujímala kalamitná situácia v Čiernom Balogu, a tiež návrh modelu ratingu zákazníkov LESY SR, resp. jeho prehodnocovanie.

Diskutovalo sa aj o globálnych otázkach, ako sú exportné problémy s drevom, najmä problémový vývoz duba a buka do Číny – pre riešenie tohto problému bolo navrhnuté inšpirovať sa Francúzskom, kde deklarácia predpisuje predaj dreva iba spracovateľom s európskym certifikátom.

Ďalšími témami boli možné využitie finančných prostriedkov z Plánu obnovy pre lesnícko-drevársky komplex, ako aj princíp fungovania systému podpory pre drevársky priemysel v Poľsku.

Dôležitým bodom diskusie bol aj momentálny stav Národného lesníckeho programu na obdobie 2025 – 2030, ktorý nedávno schválila vláda SR, pričom zároveň prijala uznesenie predložiť do konca roka 2024 akčný plán k Národnému lesníckemu programu.

Predstavený bol tiež Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027, zameraný aj na investície do biohospodárstva, kde sa jedná o historicky prvú intervenciu zameranú na drevospracujúci priemysel.

Poslednou témou zasadnutia bolo nové nariadenie EÚ proti odlesňovaniu, známe ako EUDR (European Union Deforestation Regulation), ktoré má za cieľ znižovať globálne odlesňovanie. Toto nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti od nového roku, prinesie prísnejšie kontroly na výrobky spôsobujúce odlesňovanie, medzi ktoré patrí aj drevo a výrobky z dreva. Podľa tohto nariadenia budú môcť na trh EÚ vstupovať (resp. sa z neho vyvážať) len výrobky, ktoré nespôsobili odlesnenie, boli vyprodukované v súlade s právnymi predpismi krajiny produkcie a sú opatrené vyhlásením o náležitej starostlivosti. Subjekty, ktoré obchodujú s drevom, kakaom, kávou, sójou, palmou olejnou, kaučukom alebo hovädzím dobytkom, by sa mali pripraviť na to, že nariadenie EUDR bude účinné už od začiatku roka 2025.

Závery zo zasadnutia Lesnícko-drevárskej rady budú tvoriť program zasadnutia Komoditnej rady pre drevo, ktorého by sa podľa aktuálnych informácií mal zúčastniť aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Autor: Ing. Maroš Lisko
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština