aktuality

Nový profesor pre ekonomiku a manažment podnikov  

PotkanyM
Prof. Ing. Marek Potkány PhD. z Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene. Foto: archív TUZVO
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Medzi novými profesormi, ktorých vymenovala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová 26. marca 2024, je aj prof. Ing. Marek Potkány, PhD. z Technickej univerzity vo Zvolene, ktorý bol vymenovaný v odbore Ekonomika a manažment podniku.

Prof. Ing. Marek Potkány, PhD. je aktuálne vedúcim Katedry ekonomiky, manažmentu a podnikania, ktorá je súčasťou Drevárskej fakulty TUZVO. Mnohí poznajú katedru ešte pod jej pôvodným názvom Katedra podnikového hospodárstva, ktorá v roku 2019 upravila nielen svoj názov, ale zároveň inovovala aj zameranie, identitu a pracovný kolektív. Nový profesor pôsobí na katedre od roku 2000 a svojim profilovým zameraním sa podieľa na formovaní budúcich riadiacich pracovníkov a odborníkov pripravených na riešenie konkrétnych ekonomicko-manažérskych problémov podnikov v odvetví drevospracujúceho priemyslu. Svoje skúsenosti rozvíja nielen vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti, ale aj  v poradenskej činnosti pre mnohé podniky prvostupňového a druhostupňového spracovania dreva. Niektoré z jeho odborných článkov boli publikované aj v Drevárskom magazíne.

Prof. Ing. Marek Potkány PhD. je aj riešiteľom niekoľkých výskumných projektov zameraných  na mnohé výzvy podnikov lesnícko-drevárskeho komplexu. Taktiež je možné dohľadať jeho autorstvo v dostupných databázach, množstvo jeho publikačných a vedecko-výskumných výstupov, tiež aj monografií, vysokoškolských učebníc a skrípt. V rámci  hodnotenia jeho práce je potrebné vyzdvihnúť ocenenie za najlepšiu publikáciu knižného charakteru TUZVO v roku 2020 za vedeckú monografiu „Ekonomicko-environmentálne aspekty realizácie nízkoenergetických domov na báze dreva“. V roku 2022 zvýraznili jeho úsilie udelením ceny rektora TUZVO za mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania Plaketou J. A. Komenského.

Podľa hodnotenia dekana Drevárskej fakulty TUZVO prof. Ing. Jána Sedliačika, PhD. je najväčším ocenením pre nového profesora úspešné zvládnutý inauguračný akt, ktorý bol iniciovaný na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a doplnený inauguračnou prednáškou na tému „Outsourcing versus facility management – podstata, diferencie, problémy a vízie smerovania.

K vymenovaniu mu úprimne blahoželá aj kolektív tvorcov Drevárskeho magazínu.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština