aktuality

Volyňské 25. Dřevostavby tradičně nabídnou mnoho aktuálních odborných témat

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

VOŠ a SPŠ Volyně ve spolupráci s oblastní kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) České Budějovice a s dalšími partnery pořádá ve dnech 26.–27. března 2024 jubilejní 25. ročník mezinárodní odborné konference na téma DŘEVOSTAVBY – stavební systém budoucnosti.

Akce s podtitulem „Dřevo, surovina moderního člověka“, je určena architektům, projekčním, investorským a realizačním firmám, které se zabývají problematikou dřevostaveb. Dále pak řídícím pracovníkům resortu stavebnicí a dřevozpracujícího průmyslu, pedagogům odborných škol, studentům a široké odborné veřejnosti. Jejím cílem je poskytnout odborné veřejnosti informace o trendech použití dřeva, materiálů na bázi dřeva ve stavebnictví, seznámit s konstrukčními systémy dřevostaveb a některými důležitými technickými a legislativními problémy při jejich řešení. Bude zaměřena též na oblast rekonstrukcí a obnovy dřevostaveb.

Pro účastníky letošního ročníku konference, akreditované v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT, je připraveno celkem 32 přednášek s tematickými okruhy:

  • dřevo, jeho vlastnosti a ochrana
  • materiály a polotovary používané pro dřevostavby
  • vícepodlažní dřevostavby
  • rekonstrukce dřevěných staveb
  • úspory energií, vytápění, ekologické aspekty
  • požární ochrana při realizaci dřevostaveb

S jednotlivými přednáškami vystoupí přední podnikatelé, univerzitní učitelé a odborníci z projekční sféry ze Slovenska, Rakouska, Finska, Švýcarska, Kanady a České republiky. VOŠ Volyně navazuje touto konferencí na předchozích čtyřiadvacet úspěšných ročníků. Snaží se o propojení vyššího studia s praxí a vysokými školami a věří, že toto spojení je jednou z podmínek rozvoje a zvyšování kvality vyššího odborného studia i dalšího rozvoje výstavby dřevostaveb.

Bližší informace o programu konference lze spolu s registračním formulářem získat na stránkách konference nebo na tel. číslech 383 372 817, 604 251 109, 603 537 979 či prostřednictvím e-mailu: skola@volyne.cz.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština