aktuality

Drevárske impresie: bez dreva to nepôjde – ani teraz

VZ ZSD SR
Účastníci valného zhromaždenia Zväzu spracovateľov dreva SR. Foto: archív ZSD SR
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V tradičnom prostredí, tentoraz pocukrovanej prírody Vysokých Tatier, sa v dňoch 10. a 11. novembra 2023 na svojom pravidelnom rokovaní valného zhromaždenia zišli členovia Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR), aby bilancovali, hodnotili, plánovali, aby sa stretli po čase, porozprávali sa, vymenili si skúsenosti i zabavili sa. Bolo to najpočetnejšie stretnutie po dlhých rokoch, čo svedčí o tom, že záujem o ZSD SR neutícha, ba naopak – rastie.

Potvrdzovali to aj rozhovory v kuloároch, ale i samotný oficiálny program rokovania, na ktorom sa v 26-ročnom pôsobení ZSD SR zúčastnil, ako prvý minister vôbec, Ing. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Vo svojom vystúpení predstavil svoj pohľad na lesnícko-drevársky sektor, predovšetkým na drevospracujúci priemysel. Je v gescii MPRV SR a tomu by mala zodpovedať aj jeho úloha a postavenie. Naznačil, že rezort bude hľadať možnosti, ako posilniť postavenie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku tak, aby sa vysporiadal s nedostatkom základnej suroviny pre svoje pôsobenie. Bude hľadať aj podporné nástroje na to, aby sa podnikateľské subjekty zvýšenou mierou mohli uchádzať o podporu pri investovaní a zvyšovaní pridanej hodnoty vo finalizácii svojich produktov. Sľúbil, že po istom čase realizuje aj pracovné rokovanie so zástupcami ZSD SR.

Predsedovia jednotlivých sekcií ZSD SR sa sústredili nielen na pohľad do minulosti, ale naznačili aj priority a program pre svoje členské spoločnosti. Či už snahu o pokračovanie v dobrých a konštruktívnych vzťahoch s lesníkmi, alebo intenzívnejšie presadzovanie úspešnej kampane „Hrdý nábytok zo Slovenska“, či pokračovanie v kontaktnom obchode s nábytkom, dodávkach najmodernejších technológií na efektívnejšie spracovanie dreva alebo pozitívnom promovaní kvalitných drevostavieb na Slovensku.

Prezident ZSD SR vo svojej správe skonštatoval, že Zväz spracovateľov dreva SR sa snaží zachovať si dosiahnutý rešpekt a aj pozíciu u svojich strategických partnerov zo štátnej i súkromnej sféry, a že Zväz spracovateľov dreva SR by sa mal sústrediť o.i. aj na svoju ďalšiu marketingovú komunikáciu pod heslom „Bez dreva to nepôjde“ a tomu podriadiť svoju komunikáciu s verejnosťou a médiami.

Foto: archív ZSD SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština