technologie

Výkonný mechanický zvedák určený nejen pro zdvihání stěn dřevostaveb

Zvedak
Postupným pumpováním kyvadla ovládací tyčí zvedáků se zvedaná stěna překlopí z vodorovné polohy až do úhlu 80–85°
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V rámci doprovodného programu 2. ročníku loňské konference FORUM DŘEVOSTAVBY (1.–2. 12. 2022), proběhnuvší v kongresovém hotelu Jezerka v Seči na Pardubicku, byl účastníkům představen konstrukčně jednoduchý, ale výkonný zvedák obvodových stěn dřevostaveb, vyvinutý mladou tuzemskou firmou z jižních Čech. Je určen pro zdvihání stěn při rámovém způsobu výstavby na staveništi tzv. systémem two by four, sestavovaných naležato, z vodorovné do svislé polohy bez nutnosti použití jeřábu. A to i stěn jednostranně opláštěných v délkách 4–12 metrů, které lze v závislosti na hmotnosti a rozměrech s jeho pomocí zvednout ve dvou až čtyřech lidech.

Jedná se o přenosné 7,8 kg vážící a ručně ovládané zařízení, které zvládne ve svislém směru unést až 268 kg. Tato nosnost odpovídá 400 kg stěně s těžištěm v 67 % blíže zdvihacímu zařízení. Stěna musí být zdvihána vždy nejméně dvěma zvedáky současně, a to za horní pásnici. Zvedané stěny mohou být částečně opláštěné, přičemž potřebný počet zvedáků musí respektovat parametry zvedané stěny, tedy její rozměry a maximální hmotnost. Pro zvednutí stěny do délky 8 m a hmotnosti 800 kg tak stačí použít 2 zvedáky. U stěn do délky 12 m a hmotnosti do 1200 kg je nutné použít 3 zvedáky a v případě 12metrové stěny s hmotností do 1600 kg 4 zdvihací zařízení.

Pro zvednutí stěny je vždy třeba použít minimálně 2 zvedáky

Samotné zvedání stěny, které je prováděno jejím překlopením přes spodní hranu a trvá méně než 4 minuty, probíhá ve spojení s tzv. stoupacím KVH hranolem o průřezu 60×100 mm (případně s latí 60×60 mm), jejichž délka musí činit nejméně 1,6 násobek výšky zvedané stěny.

Z čeho se jednotlivé zvedáky skládají…

Vlastní zdvihací zařízení o rozměrech 327x185x294 mm (délka x šířka x výška) se skládá z ocelového korpusu, opatřeného na spodní (z pohledu ke zvedané stěně vnitřní) straně ložnou plochou ve tvaru „L“ pro usazení zvedané stěny. Zhruba uprostřed jeho výšky a na jeho horní straně je pomocí čepů upevněna dvojice vzájemně propojených klapek, do kterých je při vlastním zvedání vsunutý výše zmíněný stoupací hranol. Pohyb těchto klapek zajišťuje na spodní (vnější) straně upevněné kyvadlo, na které se nasazuje ovládací tyč. Spodní klapka je navíc opatřena pomocnou pákou, která eliminuje její případný prokluz způsobený nerovnostmi či opotřebováním stoupacího hranolu (viz dále). Součástí zařízení je také fixační patka pro usazení stoupacího hranolu, kterou je před zvedáním stěny nutné upevnit buď k základové desce (dvěma kotvami do betonu) nebo k dřevěné podlahové konstrukci stavby pomocí čtyř vrutů.

…a jak fungují?

Zařízení funguje na principu automobilového zvedáku, používaného při výměně kol.

„Pumpováním kyvadla pomocí ovládací tyče se obě klapky (horní a spodní) jakoby postupně střídají a ‚zakusují‘ se do stoupacího hranolu, čímž se zvedák spolu s horní stranou stěny postupně posunují od země směrem nahoru,“ říká na konferenci přítomný zástupce firmy Jindřich Svoboda s tím, že zvedání stěny tímto zařízením je prováděno jejím výše zmíněným klopením přes spodní hranu z vodorovné polohy až do úhlu 80–85°. V tomto místě je pak stěna uvolněna ze zvedáků a montážníky ručně uvedena do svislé polohy a poté zajištěna (zavětrována) proti pádu do stran. Spodní hranu stěny je přitom nutné zajistit proti nežádoucímu sklouznutí ze zakládacího prahu.

Před samotným zvedáním stěny se jednotlivé zvedáky postaví do svislé polohy a vloží se do nich stoupací hranoly, které se provlečou oběma klapkami až na dotyk s podkladem, respektive s jejich fixačními patkami. Poté se zvedáky společně s nasazenými stoupacími hranoly nasadí na fixační patky a zasunou se pod zvedanou stěnu. Po následném několikerém zapumpování ovládací tyčí, kdy zvedáky spolu se stěnou vystoupají do výšky cca 40 cm a dostanou se tak do potřebného zatížení, se patky výše zmíněným způsobem ukotví. Poté je možné zvednutí stěny dokončit s tím, že hlavní pohyb zvedání je vykonáván ovládací tyčí kyvadla.

„V případě, že stoupací hranol je v některém místě užší či mírně opotřebovaný, může docházet k prokluzu spodní klapky. Pro překonání takového místa je proto tato klapka opatřena již zmíněnou pomocnou pákou, jejímž přitlačením jednou rukou a současným pumpováním ovládací tyčí lze problematické místo překonat,“ doplňuje J. Svoboda s dovětkem, že stoupací hranoly je posléze možné zužitkovat v konstrukci vnitřních příček dřevostaveb.

Zdvihací zařízení lze kromě zvedání obvodových stěn podle výrobce využít v případě potřeby také pro nadzdvihnutí pergol či různých dřevěných přístřešků. A to v případech, kdy jsou jejich nosné sloupy např. osazovány ocelovými kotevními patkami.

Využití zvedáku pro nadzdvihnutí pergoly při instalaci ocelových kotevních patek

Foto: autor a archiv výrobce

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština