aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – březen 2023

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 3. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 2/2023

• ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

• ČSN EN 1264-4 (06 0315) • Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy – Část 4: Instalace

• ČSN EN 13141-8 (12 7131) • Větrání budov – Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání obytných budov – Část 8: Zkoušení výkonu přívodních a odsávacích větracích jednotek bez vzduchovodů (včetně zpětného získávání tepla)

• ČSN EN 14276-1 (14 2020) • Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 1: Nádoby – Obecné požadavky

• ČSN EN 14276-2 (14 2020) • Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel – Část 2: Potrubí – Obecné požadavky

• ČSN EN 14511-1 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 1: Termíny a definice

• ČSN EN 14511-2 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 2: Zkušební podmínky

• ČSN EN 14511-3 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3: Zkušební metody

• ČSN EN 14511-4 (14 3010) • Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky

• ČSN EN ISO 3691-4:2022 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy (oprava 1)

• ČSN EN 280-1 (27 5004) • Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 1: Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky

• ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (36 0610) • Vlastnosti svítidel – Část 1: Obecné požadavky

• ČSN EN 62722-1:2016 (36 0610) • Vlastnosti svítidel – Část 1: Obecné požadavky (změna Z1)

• ČSN EN 62841-3-6:2015 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem (změna A1)

• ČSN EN 62841-3-10:2016 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky (změna A1)

• ČSN EN 62841-4-2:2019 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů (změna A1)

• ČSN EN 62841-4-2:2019 (36 1510) • Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů (změna A11)

• ČSN EN 12369-3 (49 1717) • Desky na bázi dřeva – Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí – Část 3: Desky z rostlého dřeva

• ČSN EN 13353 (49 2810) • Desky z rostlého dřeva (SWP) – Požadavky

• ČSN EN 17668 (66 8639) • Lepidla na podlahové krytiny – Příprava nanášení lepidla – Zkušební metody pro stanovení odpovídající vlhkosti minerálních podkladů

• ČSN EN ISO 29465 (72 7041) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky

• ČSN EN 822:2013 (72 7041) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení délky a šířky (změna Z1)

• ČSN EN ISO 29468 (72 7044) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti

• ČSN EN 825:2013 (72 7044) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení rovinnosti (změna Z1)

• ČSN EN ISO 29768 (72 7054) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

• ČSN EN 12085:2013 (72 7054) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles (změna Z1)

• ČSN EN ISO 29770 (72 7063) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

• ČSN EN 12431:2013 (72 7063) • Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy (změna Z1)

• ČSN EN ISO 12628 (72 7212) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí

• ČSN EN 13467:2019 (72 7212) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (změna Z1)

• ČSN EN ISO 18097 (72 7221) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty

• ČSN EN 14706:2013 (72 7221) • Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení nejvyšší provozní teploty (změna Z1)

• ČSN EN ISO 9288 (73 0555) • Tepelná izolace – Šíření tepla sáláním – Slovník

• ČSN EN 1366-10 (73 0857) • Zkoušky požární odolnosti provozních instalací – Část 10: Klapky pro odvod kouře

• ČSN EN 15269-3 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken v dřevěném rámu

• ČSN EN 17020-1 (73 0871) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken – Část 1: Trvanlivost samozavírání závěsových a otočných ocelových dveřních sestav

• ČSN EN 17020-3 (73 0871) • Rozšířené aplikace výsledků zkoušek trvanlivosti samozavírání požárně odolných a/nebo kouřotěsných sestav dveří a otevíravých oken – Část 3: Trvanlivost ocelových posuvných dveřních sestav

• ČSN EN 16933-1 (75 6109) • Odvodňovací a stokové systémy vně budov – Navrhování – Část 1: Zásady návrhu

• ČSN EN ISO 17072-2 (79 3879) • Usně – Chemické stanovení obsahu kovů – Část 2: Celkový obsah kovů

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština