dřevoservis

Nezávislá přejímka – jak dál?

Drevoservis_Prejimka
Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Naprostá většina z nás, kteří pracujeme v lesnicko-dřevařském sektoru, přišla do styku s přejímkou dříví. Prodávající předává dříví kupujícímu buď na odvozním místě, nebo s ohledem na produktivitu práce a využití moderních technologií ve skladu odběratele. Vždy je důležité, aby to bylo objektivní a oběma stranami akceptované. Proto vznikla v devadesátých letech v tehdy silné a jednotné České asociaci podnikatelů v lesním hospodářství myšlenka na založení společnosti Nezávislá přejímka s.r.o. a tato myšlenka se realizovala.

Charakteristika činnosti

Nezávislá přejímka s.r.o. byla založena v roce 1998 s cílem přejímat dříví pro významné dřevozpracující firmy v České republice odborně způsobilými zaměstnanci.

Činnost společnosti je zaměřena na služby spojené nejen s příjmem dřevní suroviny pro odběratele, ale také na průběh celého procesu obchodu a všechny související služby – například dispečink dodávek.

Nezávislá přejímka chce nastavit model příjmu dřevní hmoty, který bude směřovat k celostátní působnosti pro odběratele dřevní hmoty v České republice, s cílem uplatnění národních standardů pro příjem dřevní hmoty.

Společnost Nezávislá přejímka s.r.o. má za cíl vytvářet jednotnou koncepci při práci s daty a podmínky pro řízení obchodu se dřívím. Jde o dávkové a on-line zpracování dat z příjmu dříví v centrální databázi přejímek dřevní suroviny v ČR. Jako arbitr (nezávislý subjekt) v obchodu s dřevní surovinou společnost zrychluje tok informací a jejich včasným zpracováním snižuje náklady (absence reklamací, příprava podkladů pro fakturaci) všem článkům obchodního řetězce. K tomuto účelu spravuje specializovaný software WoodAccept, který umožňuje vystavovat elektronické dodací listy, řídit dojezd dopravních prostředků k odběrateli a následně dodavatelům poskytuje komplexní přehled o výsledku příjmu jejich dodávek u odběratele. Výsledky kvalitativní a kvantitativní přejímky dříví spolu s logistickými údaji jsou dodavatelům přístupné na webových stránkách.

Princip nezávislosti přejímky

Principem nezávislosti přejímky prováděné firmou Nezávislá přejímka s.r.o. je:

 • plná odpovědnost za celý proces v příjmu dřevní hmoty,
 • odstranění reklamačních procesů a zrychlení příjmu dřevní hmoty,
 • zpracování a vyhodnocování dat pro potřeby odběratele i dodavatele,
 • transparentnost metodiky příjmu dřevní hmoty,
 • zpracování kompletních údajů charakterizujících každou dodávku,
 • kompletní příprava dokladů pro fakturaci v příslušné kvalitě a čase,
 • servis pro dodavatele při odesílání sestav elektronickou cestou,
 • podpora logistiky dopravy dřevní hmoty,
 • dodavatelsko-odběratelský dispečink.

Hlavním atributem je nezávislost na dodavateli i odběrateli, nemožnost ovlivnit výsledky při nedostatku či přebytku suroviny a současná kontrola nezávislé přejímky dodavatelem i odběratelem.

Garantem objektivní přejímky dřevní hmoty jsou odborně způsobilé osoby, které zajišťují objektivnost přejímky.

Současnost

Společnost Nezávislá přejímka realizovala přejímku dříví či dispečink pro významné zpracovatele v ČR, jako jsou firmy Stora Enso, Mayer Melnhof, Mondi – nicméně tato spolupráce je až na výjimky minulostí – firmy přešly k vlastní přejímce. Příčin je určitě více, zřejmě k tomu přispělo i to, že Česká asociace podnikatelů v lesním hospodářství na rozdíl od devadesátých let už nereprezentuje většinu podnikatelů v lesnictví, vyprofilovala se v reprezentanta zejména malých a středních firem v lesnictví a vedle toho vznikly další organizace zastupující firmy v lesnicko-dřevařském sektoru.

Jak dál…? Transformace a nabídka převodu podílů

V České asociaci podnikatelů v lesním hospodářství jsme si uvědomili, že má-li existovat fungující Nezávislá přejímka, je nutná její akceptace většinou lesnicko-dřevařského sektoru a k tomu je potřeba, aby nad ní měl lesnicko-dřevařský sektor kontrolu. Dostal jsem mandát k tomu, abych se pokusil vyjednat podporu a zapojení významných firem, organizací i vlády k transformaci Nezávislé přejímky.

Náš cíl je pokusit se dát firmě s tradicí skoro čtvrt století budoucnost při zachování těchto principů, které by v budoucnu mohly být zakotveny i v zákoně:

 • nezávislost – firma by neměla být závislá ani na dodavateli, ani na odběrateli dříví – vlastníky by měly být firmy či organizace z lesnicko-dřevařského sektoru, optimálně v poměru 50:50 (dodavatelé versus odběratelé), s tím, že maximální podíl na vlastnictví by byl omezen, aby jedna vlastnická skupina nemohla získat dominanci,
 • neziskovost – veškeré služby by byly prováděny za náklady – hlavní cíl je funkční a v lesnicko-dřevařském sektoru akceptovaný systém.

Naše organizace je připravena nabídnout podíly v ceně financí na účtu. Firma je funkční, s vyrovnaným hospodařením.

Rád bych vyzval všechny v lesnicko-dřevařském sektoru: pojďme obnovit dobrou myšlenku jménem nezávislá přejímka pro dodávky jak privátního, tak obecního a státního dříví a fungující systém pro budoucnost.

Autor: Ing. Petr Vondráček
Prezident České asociace podnikatelů v lesním hospodářství
Kontakt: vondracek@caplh.cz
Foto: archiv autora

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština