aktuality

Riadenie š.p. LESY SR bude v zmysle Programového vyhlásenia vlády

Marhefka vymenovaný
Nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Ján Marhefka. Do funkcie ho uviedol minister pôdohospodárstva JUDr. Samuel Vlčan
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Do funkcie generálneho riaditeľa š.p. LESY SR uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka JUDr. Samuel Vlčan v Banskej Bystrici 16. mája 2022 víťazného kandidáta z výberového konania Ing. Jána Mafhefku. Ten prisľúbil, že chce viesť podnik v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR z roku 2020, v súlade s etickými princípmi a odbornými pravidlami vedenia š.p. Doteraz pôsobil ako riaditeľ Štátnych lesov TANAPu a v rezorte pracuje 23 rokov.

Minister Vlčan pri uvádzaní nového generálneho riaditeľa Marhefku zvýraznil: „Je potešiteľné, že je to človek z prostredia lesov, má skúsenosti z ochrany prírody a nie je mu cudzie prírode blízke hospodárenie v lese“. Svoje doterajšie poznatky uviedol v písomnej koncepcii riadenia š.p. LESY SR a komentoval ich počas ústneho pohovoru. Prvoradé je dosiahnuť dôveru hospodárskeho prostredia a občanov voči podniku, efektívnu spoluprácu s odberateľmi drevnej hmoty.

Podmienky vstupu do výberového konania splnili traja kandidáti. Zo 150 bodov hodnotenia musel úspešný kandidát získať minimálne 105 bodov. Ing. Ján Marhefka získal 117 bodov a ako jediný splnil podmienky. Hodnotiaca komisia ho odporučila vymenovať do funkcie. Vo výberovom konaní sa na 2. mieste umiestnil doteraz poverený generálny riaditeľ Ing. Matej Vigoda (doteraz 2-krát poverený vedením, aktuálne od 18. 2. 2022) , na 3. mieste Ing. Jiří Holický (8 mesiacov viedol š.p. Lesy ČR).

Aj napriek úspešnému výberovému konaniu Nadácia „Zastavme korupciu“ vyzvala nevymenovať Marhefku do funkcie, keďže pred skončením funkcie podpísal ako riaditeľ podniku kolektívnu zmluvu, na základe ktorej môže dostať odstupné až 60 tis. eur. Minister Vlčan verejne argumentoval, že sa nenašlo pochybenie zákona. Ak získa Marhefka uvedenú sumu, venuje ju na charitu. Predmetné odstupné doteraz nedostal.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština