aktuality

Pro dřevo z Ruska a Běloruska již nadále neplatí certifikace PEFC a FSC

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Rada ředitelů PEFC vydala prohlášení, objasňující, že veškeré dřevo pocházející z Ruska a Běloruska je kategorizováno jako „konfliktní dřevo“, a proto je nelze použít ve výrobcích s certifikací PEFC. Rozhodnutí, že dřevo z Ruska a Běloruska má být kategorizované jako konfliktní dřevo je založeno na rezoluci Valného shromáždění OSN A/ES-11/L.1 „Agrese proti Ukrajině“ přijaté během 11. mimořádného zasedání, které „nejostřeji odsuzuje agresi ze strany Ruské Federace proti Ukrajině […] [a] zapojení Běloruska“ (2. března 2022).

Stejně tak ruské a běloruské dřevo a výrobky z něj nemohou být nadále používány na výrobu FSC certifikovaných produktů nebo prodávány jako FSC certifikované nikde na světě. V souladu s posláním a standardy FSC a po důkladné analýze možných dopadů spojených s odebráním certifikátů FSC Výkonná rada mezinárodního FSC souhlasila s pozastavením obchodování FSC materiálu z Ruska a Běloruska a zablokováním nakupování tzv. kontrolovaného dřeva z těchto dvou zemí.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština