aktuality

Poslední čtvrtletí 2021 bylo pro italské výrobce dřevozpracujících strojů extrémně pozitivní

Vývoj objednávek od roku 2009
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Rok 2021 ukázal, že pandemický nouzový stav působil také jako silný motor pro výrobu v mnoha průmyslových odvětvích. Jedním z nich je určitě sektor strojů, technologií, zařízení a nástrojů na dřevo a materiály na bázi dřeva, který zažil „stimulační“ rok 2021 s nárůstem zakázek, který si jen stěží lze představit.

Období říjen až prosinec 2021 bylo mnohem „klidnější“ než předchozí čtvrtletí, ale stále vynikající: objednávky vzrostly o 41 % oproti stejnému období roku 2020, což je důsledkem masivního 60% růstu na domácím trhu a 38,6% nárůstu na mezinárodním trhu. Druhou stranou mince je výroba, ovlivněná problémy s dotacemi, růstem cen a zpožděním dodávek surovin a komponentů, což může trvat až do první poloviny nového roku.

Čtvrtletní průzkum studijní kanceláře Acimall (sdružení italských výrobců dřevozpracujících technologií) na statistickém vzorku firem ukazuje, že kniha objednávek se rovná 6,1 měsíce, což je trend, který dlouho nebyl zaznamenán.

Kolísání cen v roce 2021 činilo 5,2 %.

Údaje za poslední čtvrtletí roku nabízejí jasný přehled o roce 2021: podle studijní kanceláře Acimall se příjem objednávek za 12měsíční období zvýšil o 72 % ve srovnání s rokem 2020, kdy byl dopad pandemie ničivější. Toto tempo růstu je nicméně „výrazné“, a to i ve srovnání s objednávkami získanými v roce 2019 (plus 44,1 %). Pokud porovnáme „mezikvartální“ čísla – tedy říjen–prosinec 2021 oproti stejnému období roku 2019 – objednávky vzrostly o 46,1 %, což je naprosto v souladu s výsledkem zaznamenaným celkově v roce 2021.

Více než pozitivní výsledky jsou také u kvalitativního průzkumu na základě odpovědí dotázaných, kteří naznačili pozitivní trend (57 % vzorku) nebo setrvalý (43 %) trend výroby. Jak vidíme, nebyly dány žádné záporné odpovědi. Stejný trend je i pro zaměstnanost, která se rozšiřuje podle 57 % vzorku a podle 43 % je stabilní. Dostupné zásoby jsou podle 48 % dotázaných stabilní, u 24 % rostou a u 28 % klesají.

Při pohledu do budoucna prognóza naznačuje silný sklon ke stabilitě na zahraničních trzích (76 % vzorku), zatímco 24 % očekává další růst v prvních třech měsících letošního roku. Domácí trh zůstane na současné úrovni podle 66 % dotázaných, rozšíří se podle 29 % a podle 5 % bude vykazovat známky poklesu.

Zdroj: Acimall

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština