dřevoservis

LESY SR, š.p. prekreslili mapy nových odštepných závodov

Drevoservis_LesySR
Od 1. 1. 2022 platí nová organizačná štruktúra š.p. LESY SR. Pri reorganizácii odštepných závodov sa brali do úvahy regionálne kritériá, prioritné záujmy podniku a geografické podmienky. Ilustračné foto: Internet
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nová organizačná štruktúra š.p. LESY SR platí od 1. 1. 2022. Má priniesť ekonomickú stabilitu, vyrovnanejší počet organizačných jednotiek v nových odštepných závodoch (OZ), atraktívnejšie pracovné podmienky. Namiesto doterajších 23 OZ vzniklo ich zlúčením 12. Pri nich je zachovaná iba štruktúra dvoch OZ: OZ 32 Semenoles so sídlom v Liptovskom Hrádku s riaditeľom Mgr. Ing. Petrom Petráškom a OZ 31 lesnej techniky so sídlom v Banskej Bystrici na čele s riaditeľom Ing. Petrom Brezinom.

Drevoservis_LesySR

Nová mapa odštepných závodov š.p. LESY SR, platná od 1. 1. 2022

OZ 01 Karpaty
Odštepný závod vznikol zlúčením doterajších OZ Šaštín a OZ Smolenice. Prevahu majú listnaté dreviny 63 %. Nová štruktúra vytvára celok s rozlohou 176.214 ha. Ročná ťažba predstavuje 143 tis. m3. Sídlo má v Šaštíne–Strážach. Povereným riaditeľom je Ing. Martin Mokráň.

OZ 04 Podunajsko
Nová rozloha vytvára najväčšiu rozlohu medzi OZ, keď má 649.909 ha s najnižšou lesnatosťou, iba 11,2 %. Vznikol z časti doterajších OZ Levice a Topoľčianky. Sídlom sú Levice. Na území prevládajú listnaté dreviny – 96 %, čo je najviac v rámci podniku. Riaditeľom je Ing. Jozef Habara. Ročná ťažba je na úrovni 240 tis. m3.

OZ 05 Tribeč
Základom nového závodu sú časti doterajšieho OZ Topoľčianky a Prievidza doplnené závodom Žarnovica. Nový celok má rozlohu 272.945 ha s lesnatosťou 15,5 %. Výraznú prevahu majú listnaté dreviny 93 %. Ročná ťažba by mala byť na úrovni 150 tis. m3. Sídlom sú Topoľčianky, riaditeľom závodu je Ing. Daniel Benček.

OZ 07 Považie
K závodu Trenčín priradili časť závodu Prievidza a vytvorili celok s rozlohou 169.204 ha, s lesnatosťou 42,4 %, kde prevládajú listnaté sortimenty dreva. Sídlom závodu je Trenčín a povereným riaditeľom Ing. Róbert Kiš. Predpokladaná ročná ťažba je cca 165 tis. m3.

OZ 09 Sever
Sídlom novovytvoreného závodu je Žilina a zahŕňa doterajšie závody Žilina, Čadca, Považská Bystrica. Má rozlohu 189.359 ha s prevahou ihličnatých sortimentov 60 %. Plánovaná ročná ťažba má byť 220 tis. m3. Riaditeľom nového závodu je Ing. Rudolf Padyšák.

OZ 12 Tatry
Doterajšie závody Liptovský Hrádok a Námestovo majú tiež výraznú prevahu ihličnatých sortimentov – až 80 %. Sídlom je Liptovský Hrádok a poverená vedením je jediná riaditeľka OZ Ing. Katarína Chválová. Predpokladaná ročná ťažba je 190 tis. m3.

OZ 14 Horehronie
K doterajším OZ Beňuš a Čierny Balog pričlenili časť závodu Slovenská Ľupča. Aj tak je to najmenší OZ s rozlohou 46.030 ha. Lesnatosť územia dosahuje 80,3 % a prevahu majú ihličnaté sortimenty 69 %. Sídlom je Čierny Balog a riaditeľom Ing. Martin Kovalčík. Pred­pokladaná ročná ťažba je 200 tis. m3.

OZ 18 Poľana
Sídlom závodu je Kriváň. K závodu Kriváň pričlenili aj časti závodov Slovenská Ľupča a Levice. Nový celok má 170.200 ha s prevahou listnatých sortimentov 71%. Celková lesnatosť nového závodu dosahuje 40,5 %. Riaditeľom závodu je Ing. Ján Sokol.

OZ 20 Gemer
Nový organizačný celok je na území doterajších závodov Revúca a Rimavská Sobota. Má rozlohu 110.604 ha s výraznou prevahou listnatých drevín 82 %. Sídlom je Revúca a lesnatosť závodu tvorí 46,9 %. Predpokladaná ročná ťažba má byť 136 tis. m3. Riaditeľom závodu je Ing. Peter Mixtaj.

OZ 21 Východ
Vytvorili ho zo závodov Košice, Rožňava a časti závodu Sobrance s rozlohou 120.494 ha a lesnatosťou 67,1 %. Prevládajú listnaté dreviny 70 %. Ťažba by mala dosiahnuť 140 tis. m3. Sídlom OZ je Rožňava a riaditeľom Ing. Ján Vavrek.

OZ 23 Šariš
Ako jediný závod si zachoval pôvodné územie závodu Prešov s rozlohou 482.000 ha a lesnatosťou 43,3 %. Prevláda listnatá hmota 67 %. Plánovaná ťažba je 200 tis. m3. Sídlo závodu zostalo v Prešove a povereným riaditeľom je Ing. Stanislav Lelák.

OZ 25 Vihorlat
K pôvodnému závodu Vranov pričlenili časť závodu Sobrance. Nový celok má 189.852 ha s lesnatosťou 48,1 %. Prevládajú listnaté sortimenty 88 %. Predpoklad ťažby má byť 206 tis. m3. Sídlom závodu je Vranov nad Topľou a riaditeľom Ing. Jozef Sisák.

Novú organizačnú štruktúra š.p. LESY SR už začali realizovať. Pri reorganizácii OZ sa brali do úvahy regionálne kritériá, prioritné záujmy podniku a geografické podmienky. Nižší je aj počet lesných správ (LS) – zo 129 zostáva 93 LS. Namiesto toho posilňujú počet lesníkov vo vonkajšej prevádzke v lesných obvodoch o 67 pracovných miest. Nová organizačná štruktúra má priniesť ekonomickú stabilizáciu podniku, keď podnik ušetrí viac ako 4,6 mil. eur. Náklady na reorganizáciu zúčtovali ešte v roku 2021.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština