aktuality

Neférové podpory křiví trh a ohrožují české podnikatele

Podpis memoranda uzavřeného mezi MPO a ČEZ ohledně přípravy projektu továrny na bateriové články do elektromobilů, tzv. Gigafactory
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Asociaci českých nábytkářů (AČN) se nelíbí plány Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) vybudovat v ČR tzv. Gigafactory na výrobu bateriových článků do elektromobilů. Investice do tohoto projektu při roční výrobní kapacitě 40 GWh dosáhne částky minimálně 52 mld. Kč, vzniknout by mělo 2300 pracovních míst. Gigatovárna(y) by měla(y) vzniknout za výrazné podpory státu, představující pobídku až do výše jedné pětiny nákladů.

V dopise, zaslaném již 29.7.2021 ministrovi Karlu Havlíčkovi, AČN vyjadřuje svůj nesouhlasný postoj s tímto projektem a své obavy o pokřivený trh práce. Tím, kdo na takovýto přístup z dlouhodobého hlediska doplatí, budou podle asociace čeští zaměstnanci, utrpí státní kasa a pro řadu českých subjektů to může znamenat existenční ohrožení.

„V první fázi budou tyto výrobny přetahovat zaměstnance z jiných odvětví, a to za peníze, které tradiční subjekty zaplatily a platí na daních. Je snadné si domyslet, že s takovouto podporou bude pro kolos značné velikosti snadné přeplatit své zaměstnance, aby je přetáhl z jiných odvětví. Zaměstnanci si však vyšší platy nebudou užívat dlouho. Jakmile se situace uklidní, tradiční zaměstnavatelé z trhu zmizí, sníží se i platy těchto zaměstnanců…,“ říká tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš.

V dopise ministrovi Havlíčkovi AČN uvedla: „Jsme názoru, že podpora jiných oborů by z ekonomického hlediska byla prospěšnější. Finance ušetřené na podpoře gigatovárny by bylo možné použít na podporu designu, vývoje a obecně podporou malého a středního podnikání, a tím přispět ke zvýšení přidané hodnoty generované českými firmami. Případně mohou úspory vést ke snížení daňové zátěže. Je nám ovšem jasné, že malé a střední podnikání není reprezentováno takovýmito gigantickými stavbami a podpora desítek firem vyžaduje vyšší administrativní kompetence státních zaměstnanců než podpora jedné gigatovárny.“

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština