aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – květen 2021

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 5. 2021). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 4/2021

 • ČSN EN ISO 3740 (01 1603) • Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro použití základních norem
 • ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605) • Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukových polích – Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti
 • ČSN ISO 15786 (01 3133) • Technické výkresy – Zjednodušené zobrazování a kótování děr
 • ČSN ISO 10791-7 (20 0360) • Podmínky zkoušek pro obráběcí centra – Část 7: Přesnost dokončovaného zkušebního kusu
 • ČSN ISO 19744 (20 0474) • Podmínky zkoušek pro číslicově řízené protahovací stroje – Zkoušení přesnosti – Svislé protahovací stroje pro obrábění vnějších povrchů
 • ČSN EN 12999 (27 0540) • Jeřáby – Nakládací jeřáby
 • ČSN EN IEC 61496-1 ed. 4 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
 • ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky (změna Z1)
 • ČSN EN IEC 61496-2 ed. 2 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na zařízení používající aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)
 • ČSN EN 61496-2 ed. 2 (33 2206) • Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD) (změna Z1)
 • ČSN EN 60034-18-42 (35 000) • Točivé elektrické stroje – Část 18-42: Elektrické izolační systémy odolné částečným výbojům (typ II), používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí – Kvalifikační zkoušky (změna A1)
 • ČSN EN 15004-5 (38 9250) • Stabilní hasicí zařízení – Plynová hasicí zařízení – Část 5: Fyzikální vlastnosti a navrhování plynových hasicích zařízení s hasivem HFC 227ea
 • ČSN EN ISO 12460-3 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy
 • ČSN EN 73 (49 0685) • Ochranné prostředky na dřevo – Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky – Postup odvětráváním
 • ČSN EN 84 (49 0686) • Ochranné prostředky na dřevo – Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky – Postup vyluhováním
 • ČSN EN ISO 16534 (72 7066) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dotvarování tlakem
 • ČSN EN ISO 16546 (72 7067) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
 • ČSN EN ISO 29470 (72 7068) • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení objemové hmotnosti
 • ČN EN 17140 (72 7252) • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Vakuové izolační panely vyráběné výrobcem (VIP) – Specifikace
 • ČSN P ISO 6707-1 (73 0000) • Pozemní a inženýrské stavby – Terminologie – Část 1: Obecné termíny
 • ČSN EN ISO 19650-3 (73 0150) • Organizace a digitalizace informací o budovách a inženýrských stavbách včetně informačního modelování staveb (BIM) – Management informací s využitím informačního modelování staveb – Část 3: Provozní fáze aktiv
 • ČSN EN ISO 9053-2 (73 0502) • Akustika – Určení odporu proti proudění vzduchu – Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu
 • ČSN EN ISO 12999-2 (73 0511) • Akustika – Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice – Část 2: Zvuková pohltivost
 • ČSN EN ISO 10848-5 (73 0513) • Akustika – Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi – Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků
 • ČSN EN 1081+A1 (91 7866) • Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny – Stanovení elektrického odporu
 • ČSN EN 12199 (91 7872) • Pružné podlahové krytiny – Specifikace pro homogenní a heterogenní profilované pryžové podlahové krytiny

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat: www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština