aktuality

Neočakávaná zmena vo vedení š.p. LESY SR

Rýchle zmeny vo vedení š.p. LESY SR
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Novú výzvu na výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa š.p. LESY SR vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 29. januára 2021. Súčasťou požiadaviek na uchádzačov je príprava koncepcie reformy š.p. LESY SR a transformácia na moderný útvar. Hlavnými požiadavkami na výkon funkcie je vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, schopnosť analytického a strategického rozvoja, manažérske, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť a samostatnosť v rozhodovaní, manažérske zručnosti. Výberové konanie bude prebiehať v dvoch kolách – písomnou a ústnou formou. Písomne treba vypracovať koncepciu v rozsahu max. 5 strán. Prihlášky na výberové konanie treba doručiť do 14 dní.

Po nástupe do funkcie ministra Ing. Ján Mičovský, CSc. poveril 24. 3. 2020 vedením š.p. LESY SR Ing. Mateja Vigodu. Následne 25. 5. 2020 vyhlásil riadne výberové konanie, do ktorého sa prihlásilo 8 kandidátov. Podľa najlepších výsledkov potom 22. 6. 2020 potvrdil Vigodu vo funkcii. Neočakávane 27. 11. 2020 odvolal Ing. Mateja Vigodu z postu generálneho riaditeľa a poveril touto funkciou Ing. Tomáša Čuku.

Dôležitou požiadavkou na nového generálneho riaditeľa š.p. LESY SR je znalosť zákona č. 111/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov o štátnom podniku.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština