aktuality

Národní soustava kvalifikací rozšířená o 149 profesních kvalifikací

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V rámci 55. sady dne 7. 10. 2020 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky schválilo a na stránkách www.narodnikvalifikace.cz publikovalo 149 nových profesních kvalifikací (PK). Z toho 4 vytvořené Sektorovou radou pro dřevozpracující a papírenský průmysl, dvě pro výrobu papíru (Papírenský přípravář, kód: 28-052-M a Strojník papírenského stroje, kód: 28-051-M) a dvě nábytkářské, na jejichž tvorbě se podílel rovněž Dřevařský magazín. Jsou to:

  • Obsluha vrtacích strojů v nábytkářské výrobě (kód: 33-058-H)
  • Pracovník olepování tvarových bočních ploch v nábytkářské výrobě (kód: 33-062-H)

Obě PK mají kvalifikační úroveň 3 a platnost standardu od 7. 10. 2020 neomezeně, s možností zkoušky podle předchozího standardu do 6. 12. 2020, pokud byl termín stanoven před 7. 10. 2020.

K 7. 10. 2020 obsahuje Národní soustava kvalifikací celkem 1376 PK. Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl již vytvořila 73 PK, z nichž několik právě prochází náročným schvalovacím procesem.

PK jsou vytvářeny podle potřeb světa práce odborníky z praxe a kromě možnosti složení zkoušek uchazeči u Autorizovaných osob (pokud PK má AO) a zvýšení nebo potvrzení kvalifikace, mají i další funkce. Rozšiřují výuku v odborném školství o nejnovější poznatky a potřeby praxe, jsou podkladem pro přípravu rekvalifikačních kurzů ve školách i Úřadech práce, inspirují zájemce o rekvalifikace. A v neposlední řadě jsou dobrým pomocníkem zaměstnavatelů při stanovení požadavků na uchazeče o určité pracovní pozice.

Velkým problémem celého systému jsou chybějící Autorizované osoby. Apeluji na vedení podniků, odborných škol, školicích center, aby pomohli vzdělávání dospělých s možností složení zkoušky, získání kvalifikace, a jejich organizace se staly Autorizovanými osobami.

Ing. Helena Prokopová
předsedkyně Sektorové rady pro dřevozpracující a papírenský průmysl

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština