výstavy

Letošní FOR ARCH, byť o poznání chudší, očekávání přítomných naplnil

For Arch
Zahradní kuchyně Gabasol vyráběná českobudějovickou společností ITB Engineering & Production. Foto: Ing. František Novák
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

V sobotu 26. 9. 2020 skončil na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech v pořadí 31. stavební veletrh FOR ARCH, pořádaný spolu se zjara zrušeným 14. veletrhem pro zahrady FOR GARDEN. Letošní mimořádná protiepidemická opatřená, přijatá v důsledku gradující koronavirové pandemie, se oproti minulým rokům odrazila nejen v bezmála polovičním počtu vystavovatelů, ale také jen v asi 37% návštěvnosti. Těm, kdo i přesto přišli, se dostalo potřebných informací o výrobcích a službách ze všech více či méně propojených oborů – Stavební prvky a materiály, Elektrotechnika a zabezpečení, Vytápění, Dřevostavby, Bazény, Sauny & SPA a Zahradní architektura. A to i když ne přímo na stáncích řady letos chybějících firem, tak alespoň v informačních centrech daných oborů či v expozicích je sdružujících cechů, svazů či asociací a v neposlední řadě v rámci doprovodného programu.

Zatímco loni se veletrhu FOR ARCH zúčastnilo 791 vystavovatelů ze 17 zemí a veletrhu FOR GARDEN cca 200 prezentujících se firem, letos jejich společná účast čítala celkem 375 vystavovatelů z 5 zemí. Jejich expozice, které se tentokrát nacházely pouze ve třech výstavních halách z celkových sedmi, si přišlo prohlédnout 26.537 návštěvníků, což je oproti loňským více jak 72 tisícům na stavebním veletrhu, respektive více jak 36 tis. na zahradním veletrhu obrovský propad. Zde je však třeba vzít v potaz letošní výjimečnou situaci spojenou s šířením nemoci Covid-19, která je hlavní příčinou tohoto poklesu. A to jak mezi prezentujícími se firmami, kdy řada tradičních, a i letos přihlášených vystavovatelů postupně svoji účast rušila údajně kvůli obavám svých zaměstnanců z možného nakažení se v Praze, tak ze stejného důvodu také mezi návštěvníky, z nichž tentokrát přišli jen opravdoví zájemci o informace, kteří nezbytně potřebují stavět, renovovat, zabezpečit nebo něčím doplnit své objekty či jejich venkovní prostory.

Nicméně na výše zmíněnou koronavirovou situaci ve vztahu k oběma dotčeným skupinám (vystavovatelé, návštěvníci) patřičně reagovalo i samotné výstaviště PVA EXPO. Např. tím, že haly areálu a jejich okolí vybavilo navigačními systémy a navýšilo počet obslužného personálu pro maximální komfort účastníků. Vzhledem k modernímu vybavení hal a jejich prostupnosti byl ve vnitřních prostorách zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Haly obsazené expozicemi byly navíc rozděleny kovovými zábranami na pět samostatných sektorů, přístupných pouze zvenčí areálu omezeným počtem vchodů a východů.

„Z důvodu určeného maximálního počtu osob v jednotlivých sektorech v daný okamžik, což k dnešnímu dni (23. 9. 2020) podle serveru vlada.cz činí 500 osob, jsou v prostorách (zejména nad jejich vchody a východy) instalovány technologie mapující aktuální množství lidí v určitém prostoru. Pokud by se stalo, že by byl povolený počet osob v některém sektoru překročen, pak obslužný personál začne návštěvníky směrovat do jiného momentálně nenaplněného sektoru. Dále se změnilo i rozložení expozic uvnitř hal, kde jsou rozšířeny uličky v průchozích koridorech i v bočních sekcích mezi stánky,“ sdělil mě druhý veletržní den výkonný ředitel ABF Martin František Přívětivý s tím, že vstupenky je možné si pořídit z domova.

Program pro odborníky i širokou veřejnost

Přes všechna opatření nebyl veletrh ochuzen o pestrý doprovodný program nabízející tematické konference, přednášky, workshopy i semináře. Např. tématu bezpečnosti se ve středu druhý den semináře věnoval 5. ročník konference Požární bezpečnost staveb. Začala představením změn v principech větrání únikových a zásahových cest v budovách, které byly nově stanoveny ve změnách technických norem požární bezpečnosti staveb ČSN 73 0802 (nevýrobní objekty) a ČSN 73 0804 (výrobní objekty). Jde o Změny Z3, platné od února 2020, týkající se hlavních parametrických a funkčních požadavků větracích systémů chráněných únikových cest.

Následující den (čtvrtek) patřil semináři „Zabezpečte se – bezpečný domov“ pořádanému Ministerstvem vnitra ČR ve spolupráci s Policií ČR a Cechem mechanických zámkových systémů. Jeho cílem bylo představit základní zásady zabezpečení domů a bytů, novou verzi mobilní aplikace III. elektronické zabezpečení, mechanické zábranné prostředky v bytových a rodinných domech a jejich správné využití v souladu s platnými požárními předpisy apod.

Během soboty měli návštěvníci možnost navštívit přednášky „Chytře na úspory energie“ od Centra pasivního domu nebo „Změny legislativních požadavků na konkrétních příkladech“ od společnosti G SERVIS CZ. Z doprovodného programu nelze nezmínit ani jednodenní premiérovou výstavu FOR CITY – inovativní řešení pro města, obce a regiony, proběhnuvší v pátek 25.9. souběžně s odbornou konferencí Smart City For Arch v Kongresovém sále výstaviště. Byla určena uživatelům a dodavatelům technologií a služeb pro města, obce a regiony s již fungujícím konceptem smart city. Jde o koncept jejich strategického řízení, při němž jsou využívány moderní technologie spolu se zelenou infrastrukturou s cílem zvýšit kvalitu života občanů, tím zvýšit atraktivitu daného sídla pro bydlení a podnikání, a následně tak zvýšit jeho ekonomickou úroveň.

Kromě FOR CITY si návštěvníci mohli prohlédnou výstavu 12. ročníku Young Architect Award 2020, projekty Stavby roku 2020 nebo projekty Nadace dřevo pro život Dřevěná stavba roku 2020 či Stavby s vůní dřeva 2020.

Tradiční součástí veletrhu FOR ARCH pak bylo sedm poradenských center (PC), která letos kromě vlastní odborné problematiky v případě některých dotazů návštěvníků nezřídka suplovala i nejednu z nezúčastněných firem. Šlo o Stavební poradenské centrum ČKAIT, PC pro okna a stínící techniku, PC Ministerstva vnitra ČR, PC vytápění, PC Asociace bazénů a saun ČR, PC dřevostaveb (expozice Asociace dodavatelů montovaných domů – ADMD) a PC v oboru světlo a osvětlování.

Dřevostavby tentokrát jen s jedním zástupcem

Na vlastním veletrhu For Arch měla z našeho odvětví největší zastoupení stavebně-truhlářská výroba. V případě oken se zde prezentovaly např. WindowStar s.r.o. z Plané nad Lužnicí, vyrábějící kromě oken i vchodové dveře, Pražák s.r.o. z Milotic u Kyjova či FENESTRA střešní okna s.r.o. ze Šťáhlavic na Plzeňsku. V expozici posledně jmenovaného výrobce největší pozornost návštěvníků patřila tzv. prosklenému panoramatickému vikýři neboli speciálním střešním mansardovým oknům, použitelným do střech se sklonem od 35º do 60º. Vyrábí se z borových prvků s venkovním lemováním oboustranně lakovaným hliníkovým plechem v šířkách od 84 cm do 350 cm.

Z výrobců dveří nešlo přehlédnout expozici Šimbera s.r.o. z Mělčan na Brněnsku, zaměřenou na výrobu interiérových dveří včetně tzv. dveří do stropu neboli vysokých dveří na celou výšku obytných místností, vsazených do zárubní bez vrchního poutce (ležatá část zárubně). Šlo o společnou expozici se spolupracující pražskou společností Heth s.r.o. specializující se na dřevěné podlahy.

Z výrobců dveří pak nelze nezmínit jihlavskou MASONITE spol. s r.o., která zde představila kromě nového dekoru svých dveří (CPL laminát deluxe dub halifax tabákový) např. dveře AQUA pro interiéry se zvýšenou vlhkostí či novinku pro letošní rok interiérové dveře CLARA (hladké i profilované). Jsou tvořené dveřním rámem z MDF materiálu nebo smrkových latí s výplní z dutinkové DTD, který je oboustranně opláštěný 3 mm silnou HDF nebo DTD deskou, povrchově upravenou 3 vrstvami bílého vodou ředitelného HQ laku (2x základ plus vrchní vrstva).

Oblast schodišť byla zastoupena pouze společností TOPSET s.r.o. z Velké Bíteše, specializující se především na výrobu dřevotřískových okenních parapetů. Část jejího sortimentu tvoří ještě v Praze prezentovaný schodišťový systém TOPSTEP určený pro obložení nových schodů či pro renovaci starého schodiště bez bourání. Základem systému, použitelného na přímé i točité schodiště, jsou schodové profily tvořené nosnou tvrdou HDF deskou s třemi typy povrchu (laminát, vinyl a od ledna příštího roku také připravovaná dřevěná třívrstvá podlahovina), které lze aplikovat na jakýkoliv podklad (beton, kov, kámen, teraso). Dalším výrobním sortimentem firmy je schodišťový systém pro suchou výstavbu s označením CEMVIN STEP, jehož nosnou konstrukci tvoří cementovláknité desky.

Čest výrobců dřevostaveb na letošním FOR ARCHu zachraňovala spolu s již zmíněnou ADMD jen firma GOOPAN BUILDING s.r.o. z Písku, zabývající se stavbou nízkoenergetických a pasivních domů vlastním stavebním systémem ze sendvičových panelů vyráběných ve třech různých skladbách – difu, natur a optimal. Skladba Goopan difu přestavuje difuzně otevřenou konstrukci izolovanou deskovou minerální izolací, která je v místě vnitřní montážní předstěny rozdělena 0,2 mm silnou parobrzdnou fólií a zevnitř místnosti uzavřena vysokozátěžovou sádrokartonovou deskou. U druhé rovněž difuzně otevřené skladby obvodových stěn s označením natur je prostor uvnitř nosné konstrukce z KVH hranolů izolován foukanou celulózou a z vnitřní strany opláštěný 12 mm silnou OSB deskou plnící funkci parozábrany.

„Naší nejdéle využívanou skladbou, ale dnes již pouze u zhruba 10 % realizací, je difuzně uzavřená skladba Goopan optimal, kde zvukovou a tepelnou izolaci tvoří kombinace skelné a minerální vlny, která je ve směru zevnitř potažena cca 1 mm silnou parotěsnou fólií. Tato skladba jako jediná nabízí možnost vnějšího zateplení fasádním EPS polystyrenem,“ doplnil ve stánku přítomný jednatel Miloš Říha s tím, že v první 2 dny veletrhu firma oproti předchozím letům zaznamenala méně než poloviční počet kontaktů. Navzdory tomu šlo ale o zákazníky, kteří k nim zavítali cíleně za některou ze staveb a personál tak nemusel jako obvykle poskytovat služby lidem zajímajícím se pouze o izolace, fasádní zateplení apod.

Jednu z možných odpovědí na tuto problematiku (zateplení) pak zájemci mohli nalézt v expozici pražské firmy SCANROC, SE s poprvé představeným stejnojmenným provětrávaným fasádním systémem zahraniční produkce. Je složen ze tří komponentů – ocelového roštu připevněného ke stěně budovy, minerální tepelné izolace s odvětrávanou mezerou a vnějšího keramického či cementového obkladu, jehož jednotlivé prvky lze při rozbití snadno vyměnit.

Na For Garden zajímavý nábytek nejen zahradní

Na souběžném veletrhu For Garden pozornosti nejednoho z návštěvníků neunikla exteriérová zahradní kuchyně českobudějovické firmy ITB Engineering & Production s.r.o., vyráběná pod značkou Gabasol. Je vyráběná na zakázku v různých sestavách (v lince či do rohu) s plynovým či klasickým grilem na dřevěné uhlí, příborníkem, skříňkou pro uložení servírovacího nádobí, dřezovou skříňkou, lednicí, vinotékou atd. Jednotlivé prvky v sestavě jsou zhotoveny jako nerezový korpus s výplněmi z třívrstvé modřínové biodesky s povrchovou úpravou olejovou lazurou v odstínech dle přání zákazníka. Horní pracovní desky jsou z lepené pryskyřice.

Další nábytek, tentokrát interiérový (speciální industriální) a tvořený postelí, policovou stěnou, stolem s lavicí a konferenčním stolkem, byl k vidění v expozici Zámečnictví Holánek s.r.o. z Loučeně u Nymburku. Je vyráběný podle vlastních návrhů majitele a zhotoven z ocelových profilů povrchově upravených práškovou barvou (komaxitem) v kombinaci s výplněmi ze smrkových fošen s opáleným a následně lakovaným povrchem.

Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština