aktuality

Ocenění INVESTICE ROKU 2019 získaly tři společnosti

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

I přes nedostatek kvalifikované pracovní síly se u nás nábytkářskému průmyslu mimořádně daří. Statistická data, která před měsícem zveřejnila Asociace českých nábytkářů (AČN), to jen potvrzují. Jedním z důvodů, proč tomu tak je, jsou investice do moderních technologií. Technologickým trendem poslední doby je nasazování různých typů robotů a robotizovaných pracovišť ve výrobě nábytku. Již se nejedná o ojedinělý jev, ale běžnou součást výrobního procesu.

Technologické vybavení jde ruku v ruce s lidským faktorem. Složité stroje a sofistikované systémy musí obsluhovat pouze profesionál na svém místě. Sofistikovaná technologie a kvalitní zaměstnanci jsou předpokladem pro vysoce kvalitní nábytek. V letošním roce se hodnotitelská komise pracující pro AČN rozhodla udělit ocenění INVESTICE ROKU 2019 VE VÝROBĚ NÁBYTKU třem společnostem různých velikostí vyrábějícím u nás nábytek (řazeno abecedně):

Lumco spol. s r.o.

Společnost Lumco zainvestovala do nové truhlářské dílny, nakoupila nové strojové vybavení od italského výrobce SCM a nové ruční nářadí. Investice, která slouží k výrobě koster pro čalouněný nábytek, výrazně usnadní vývoj nových modelů společnosti Lumco. Kromě posílení vývojového centra přináší celkové zvýšení kvality konečného produktu. Doposud byla firma nucena nakupovat kostry čalouněného nábytku od subdodavatelů. Celkovou hodnotu investice je možné odhadnout na 3,5 milionu Kč.

Investice navazuje na plné uvedení do provozu stroje na stříhání látek pro výrobu sedacích souprav. Jedná se o stroj německé společnosti Bullmer s označením Cutter Premiumcut 1620 CV. Stroj je dlouhý 6 metrů o šíři 2,3 metru. Investice do tohoto počítačem řízeného stroje přinesla výrazné zefektivnění a zpřesnění výroby jednotlivých nastříhaných komponentů. Na stroji nyní společnost dělí i nábytkářské rouno, které bylo v minulosti nutné dělit ručně. Kromě zmíněného zpřesnění a urychlení výroby přinesla investice nezanedbatelnou úsporu materiálu a do budoucna i zdravotní přínos pro zaměstnance. Část náročné ruční práce nyní převzal stroj.

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

Společnost PROFIL NÁBYTEK investovala do kompletně nového výrobního závodu postaveného na „zelené louce“, respektive na pozemku s industriální historií. Investice znamená zavedení procesu unikátních, automatických a moderních výrobních technologií. Ty umožní výrobu nové nábytkové řady MOVE ME a rozšíření stávajícího výrobního zázemí. V neposlední řadě přináší snížení závislosti na kooperacích. Investice umožní rozšíření sortimentu o inovovanou a vysoce kvalitní řadu nábytkářských výrobků. Představuje potenciál rozšíření know-how pro další inovace.

Velmi důležitým faktorem je i pozitivní vliv na ochranu životního prostředí. Automatická linka umožní využívání nových ekologických materiálů. Přináší ekologický způsob výroby i zpracování odpadů. Jan Ságl, spolumajitel společnosti PROFIL NÁBYTEK, říká: „Projekt přináší technicky nový proces i nový produkt. Otevře společnosti PROFIL NÁBYTEK, a.s. nové trhy a upevní naši pozici na stávajících trzích. Jsme přesvědčeni, že povede mimo jiné ke zvýšení tržeb. Produkty i související procesy budou nové a konkurenceschopné v rámci Evropy.“

Hodnota investice je řádově okolo 100 milionů Kč. Kompletní technologii dodala německá firma Homag.

SYKORA, spol. s r.o.

Společnost SYKORA pokračuje v investicích z loňského roku. Nyní investovala do linky autonomních strojů od firmy Biesse, která se skládá z několika částí:
• Sklad desek s pevnou čtečkou čárových kódů na dopravníku a s regálem s 35 podlažími
• Podavač, sloužící jako manipulátor olepovacího zařízení s bezdrátovou čtečkou čárových kódů a zakladač s přísavkami pro PRS flexibilního olepování
• Jednostranná olepovačka hran s automatickým formátovacím modulem, nanášecí jednotkou lepidla a se systémem pro aplikaci hran pomocí laserové technologie

Očekávaný přínos je značné zvýšení produktivity práce. Důležitým aspektem je zvýšení kvality výsledných produktů. Dojde ke snížení počtu nekvalitních nebo jinak poškozených produktů a dílců. Zautomatizování výroby přinese snížení času potřebného na výrobu. Hodnota investice řádově přesahuje 60 milionů Kč.

Výrobní roboti se v posledních několika málo letech pevně zabydleli ve výrobních halách českých výrobců nábytku. Respektive v halách výrobců nábytku, kteří v České republice vyrábí nábytek. Podle odhadu Asociace českých nábytkářů se bude jednat o desítky robotů, které u nás ve výrobě nábytku pracují. Nejedná se již o technologické výstřelky, ale o poměrně stabilní investiční portfolio. Velmi často jsou prvotním záměrem investic do robotů ve výrobě nábytku úspory lidské práce. Nicméně i další aspekty jsou nezanedbatelné. Jsou to zejména přesnost výroby, dále rychlost výroby, ale v některých případech i překvapivé úspory materiálů. Může se jednat o úspory deskového materiálu, textilu a kůže u čalounění nebo lepidel a laků.

Investice byly hodnoceny z hlediska:
• funkčnosti, vhodnosti technologie pro výrobu daného produktu
• zohlednění materiálového toku
• poměru hodnoty investice k celkovému obratu společnosti
• odvážnosti investice
• zvýšení kvality výsledného produktu
• bezpečnosti technologie
• ekologie
• předmětem hodnocení nebyly stavby a stavební úpravy

Generální partner Ocenění: WOOD-TEC

Partner Ocenění: EPIMEX spol. s r.o.

Odborný mediální partner Ocenění: Dřevařský magazín

Záštitu poskytuje Hospodářská komora ČR

Zdroj: Tisková zpráva AČN

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština