aktuality

Cena rektora TU Zvolen za výnimočné publikácie

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Technická univerzita Zvolen vstúpila 30. 9. 2019 do 68. akademického roka. V rámci slávnostného programu odovzdali aj Ceny rektora Technickej univerzity Zvolen za výnimočné publikácie. Cenu rektora za vedecko-umelecký prínos získala Mgr. Elena Farkašová, ArtD. (Drevárska fakulta) za knihu „Podoby dizajnu: Marián Ihring“.

Publikáciu si vyžiadalo do svojej zbierky Slovenské centrum dizajnu a obsah využijú aj študenti dizajnu. Cenu rektora za obsahovo výnimočné vydanie vysokoškolskej učebnice získal kolektív Lesníckej fakulty pod vedením prof. Ing. Jaroslava Škvareninu, PhD. „Globálne zmeny klímy a lesné ekosystémy“.

V slávnostnom príhovore rektor TU Zvolen Dr. h. c. prof. Ing. Viliam Kropil, PhD. zvýraznil, že univerzita v akademickom roku 2019/20 poskytne vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch štúdia v 106 študijných odboroch. Najviac má Drevárska fakulta 41, Lesnícka fakulta 31. Najväčší záujem je o študijné programy Lesníctvo, Drevené stavby, Dizajn nábytku a interiéru, Protipožiarna ochrana a bezpečnosť. Takmer stovka zahraničných študentov prišla prevažne z Českej republiky, Ukrajiny a Srbska.

Ešte pred odovzdaním cien autorom, vystúpili s príhovormi poslanec NR SR – predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ing. Ľubomír Petrák, CSc. a za Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – generálny riaditeľ služobného úradu Ing. Jaroslav Regec. Medzi drevárskymi odborníkmi bol prítomný aj prezident ZSD SR Ing. Igor Patráš.

Foto: Oceňovanie autorov výnimočných publikácií TU Zvolen za akademický rok 2018/19 rektorom prof. Rudolfom Kropilom (vľavo). Ocenená bola aj Mgr. Elena Farkašová, ArtD.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština