aktuality

Konjunkturální průzkum – srpen 2019

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikátor ekonomického sentimentu vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 95,6. Oproti červenci se snížila důvěra spotřebitelů, mezi podnikateli naopak důvěra vzrostla.

„Spotřebitelé se více obávají zhoršení celkové hospodářské situace v Česku. Stoupají i obavy spotřebitelů z růstu cen a také ze zvýšení nezaměstnanosti. Lidé tak reagují na sílící zprávy o snižování počtu zaměstnanců nejen v průmyslovém sektoru,“ sdělil Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Podrobné výsledky průzkumu

Důvěra podnikatelů v odvětví průmyslu se meziměsíčně znovu nezměnila. Stejně jako v předchozích dvou měsících zůstal indikátor důvěry na hodnotě 90,3. Podnikatelé v srpnu zhodnotili současnou celkovou i zahraniční poptávku meziměsíčně mírně hůře. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Hodnocení současné celkové ekonomické situace podniků v průmyslu se mírně snížilo. Očekávání tempa růstu výrobní činnosti pro období příštích tří měsíců jsou v porovnání s červencem vyšší. Očekávání vývoje zaměstnanosti jsou přibližně stejná. Podnikatelé v průmyslu v příštích třech i šesti měsících očekávají přibližně stejný vývoj celkové ekonomické situace jejich firem. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

V odvětví stavebnictví se důvěra v ekonomiku meziměsíčně znovu snížila. Indikátor důvěry poklesl o 3 body na hodnotu 101,8. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se téměř nezměnilo. Podnikatelé ve stavebnictví zhodnotili i svou současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako minulý měsíc. Hodnocení stavební činnosti v srpnu je meziměsíčně vyšší. V porovnání s červencem jsou pro období příštích tří měsíců výhledy podniků ve stavebním sektoru horší. Podnikatelé očekávají nejen pokles tempa růstu stavební činnosti, ale také zaměstnanosti. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou také nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra ve stavebnictví stále o něco vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,2 bodu na hodnotu 96. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se meziměsíčně mírně zvýšilo. Stav zásob zboží na skladech se mírně snížil. Podniky očekávají pro období příštích tří měsíců téměř neměnnost jejich celkové ekonomické situace, pro období příštích šesti měsíců očekávají zhoršení. Ve srovnání se srpnem 2018 je důvěra v obchodu nižší.

Důvěra ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,1 bodu na hodnotu 95,8. Podnikatelé zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci přibližně stejně jako v červenci. Hodnocení současné celkové poptávky se zvýšilo, očekávání pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou meziměsíčně mírně nižší. Meziročně je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 1,3 bodu na hodnotu 105,1. Ze srpnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců mírně zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se téměř nezměnily. Obavy ze zvýšení nezaměstnanosti se mírně zvýšily. Obavy z růstu cen se zvýšily. Úmysl spořit se v meziměsíčním srovnání téměř nezměnil. Meziročně je důvěra spotřebitelů také nižší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2019)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2019)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2019)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2019)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština