technologie

Pro štípání polen, jejich balení a výrobu palivového dříví rozsekáním

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Palivové dříví dnes již není jen záležitostí jeho specializovaných výrobců. Štípáním kulatinových oddenků, délkově vykrácených krajin a odřezků řeziva si svoji obchodní bilanci vylepšují i mnohé pilařské provozy, výrobci dřevostaveb či tesaři a v neposlední řadě se palivové dříví stává také důležitým obchodním artiklem pro zejména menší vlastníky lesních porostů. Právě těmto cílovým skupinám je v závislosti na jejich profesním zaměření určen některý z trojice výkonných variabilních pomocníků italské produkce.

Pro štípání polen různých frakcí…

Všemi výše jmenovanými cílovými skupinami je využitelný poloautomatický, hydraulicky ovládaný štípací stroj pro výrobu palivových polen různých frakcí – od velkých polen pro topení v krbových kamnech až po drobná polínka sloužící pro výrobu dřevěného uhlí či jako ekologické palivo např. v pizzeriích nebo kovářských výhních. Je určen pro zpracování kulatiny do průměru 50 cm, předem vykrácené na kratší délky od 80 do 500 mm, a nebo také pro dělení ve stejných délkách vykrácených kulatinových krajin či odřezků fošen a trámů vzniklých při tesařském zpracování. Díky možné volbě různého pohonu hydraulického agregátu (elektromotorem o příkonu 15 kW, dieselovým motorem nebo kardanovým hřídelem traktoru) může být použitý na manipulačním skladu pilnice nebo i přímo v lese na rovné, patřičně velké a dostatečně pevné ploše, kam ho lze s ohledem na celkovou hmotnost 1,9 tuny dopravit i pomocí menšího nákladního automobilu s hydraulickou rukou. Na místě určení je pak jednočlennou obsluhou zprovozněn. To mimo jiné spočívá v připojení hydraulických hadic „externí“ plnicí plošiny a ve vyklopení při přepravě sklopené části tzv. vyprazdňovacího koryta, namontovaného na zadním konci pracovní plochy štípací jednotky.

Základem stroje je ocelový rám, na jehož levém boku (s ohledem na směr pohybu děleného materiálu) je umístěna výše zmíněná horizontální štípací jednotka. Je opatřena výsuvným čtyřcestným štípacím klínem, jehož hloubku výsuvu napříč pracovní plochou, tvořenou cyklicky posuvným pásovým dopravníkem, lze prostřednictvím jedné z jeho plynule přestavitelných bočnic regulovat v závislosti na délce děleného materiálu. Konce vlastní pracovní plochy jsou osazeny diagonálním (šikmým) plnicím korytem (se zdvojenou a rovněž přestavitelnou bočnicí na vstupu) a horizontálním vyprazdňovacím korytem, jehož zmíněnou část lze v případě potřeby vyklopit směrem vzhůru a na výstupní konec umístit např. externí pásový dopravník pro odsun naštípaných polen na skladovací hromadu.

Při vlastním procesu dělení jsou kulatinové výřezy (či jiný materiál) obsluhou nakuleny na plnící plošinu, která je v pravidelných impulzech, nastavených na ovládacím panelu stroje, vyzdvihne do úrovně plnicího koryta. Tímto korytem, jehož šířka je předem mechanicky upravena v závislosti na délce děleného materiálu, se výřezy díky sklonu a vlastní hmotnosti dostávají k pásovému dopravníku pracovní plochy. Jeho prostřednictvím jsou dále posouvány podél průběžně se vysouvaného štípacího klínu, a to v různých procesních cyklech (od 1,5 do 4,5 sekundy) v závislosti na požadované frakci polen. Na konci dopravníku se pak oddělená polena postupně navzájem posouvají vyprazdňovacím korytem, na jehož konci samovolně odpadávají na zem nebo mohou být dalším pracovníkem rovnána do plechových forem pro následné balení do přepravních balíčků.

… a jejich případné balení

V případě výše zmíněného pracovníka se jedná o obsluhu jednoduchého mobilního balicího stroje, určeného k formování polen v délkách 250, 330, 400 a 500 mm do hranatých balíčků s průřezem od 200×200 mm do 350×350 mm podle zákazníkem požadované hmotnosti a způsobu přepravy (např. na paletách apod.). Základem 180 kg vážícího stroje o rozměrech 1200x900x1500 mm (šířka x délka x výška) je ocelový rám, zespodu opatřený dvěma bantamovými koly a dvojicí protilehlých výškově nastavitelných vyrovnávacích a stabilizačních patek. Formování polen do balíčků probíhá za pomoci výše vzpomenuté plechové formy v jí rozměrově odpovídající tzv. protiformě, jejíž přední „vidlici“ lze polohově přizpůsobit délce baleného paliva. Vlastní balení pak probíhá prostřednictvím svislé rotační plošiny, poháněné jedno nebo dvoufázovým elektromotorem o příkonu 0,37 kW, opatřené cívkou s cca 100 mm širokou strojní stretch fólií. A to po přiložení konce folie na polena a následném sešlápnutí ovládacího pedálu v časovém limitu cca 5 sekund podle počtu vinutí. V konečné fázi je pak na balíček přisponkováno pevné textilní madlo.

Pro výrobu palivových špalíků

Pro vlastníky lesů je kromě obou představených zařízení využitelný také mobilní sekací stroj, vyráběný ve třech typech určených k přeměně tenké kulatiny a větví (o max. průměrech 75, 100 a 120 mm) na palivo v délkových frakcích 60–140 mm, 60–170 mm a 100–140 mm. Stroj o hmotnosti 200–300 kg (v závislosti na typu) je tvořen dvouhřídelovou sekací jednotkou, upevněnou na ocelovém rámu, který je s pomocí třech upevňovacích bodů přizpůsoben pro zavěšení za traktor. Mimo to je rám ještě opatřený přípojkou pro hnací kardanovou tyč spojující sekací jednotku s traktorovým motorem o otáčkách 540, 750 nebo 1000 ot./min. Alternativním pohonem jednotky může být také ve spodní části rámu upevněný elektromotor o příkonu 7,5, 18,5 nebo 45 kW. Součástí jednotky je také vstupní „trychtýř“ pro ruční vkládání sekaného materiálu a výstupní lapač špalíků, přizpůsobený mimo jiné i k zavěšení přepravních vaků, ve kterých jsou prodávány zákazníkům.

Kontakt na vyžádání

Autor: Ing. František Novák
Kontakt: novak.sd@tiscali.cz
Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština