aktuality

Výběr z návrhů ČSN pro možné připomínkování uživateli

Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil dne 7. prosince 2018 ve Věstníku ÚNMZ č. 12/2018 seznam úkolů tvorby českých technických norem, nově zařazených do plánu na období II. pololetí 2018.

Seznam obsahuje předpokládané přijetí mezinárodních dokumentů převzetím jejich originálu nebo schválením k přímému používání jako ČSN, případně revizí stávající ČSN nebo vytvořením nové ČSN. A to i v několika třídách, které se více či méně dotýkají některých výrobců řeziva, dřevěných podlahovin, dřevoobráběcích strojů, stavebních výplní, dřevostaveb, stavebnictví či potřeb pro nejmenší děti. Každý, kdo má zájem stát se účastníkem připomínkového řízení k návrhům konkrétních českých technických norem, se může přihlásit do 4 týdnů od data zveřejnění (do 4. 1. 2019) na níže uvedených adresách, popřípadě prostřednictvím e-mailu na adrese normalizace@agentura-cas.cz.

Seznam vybraných úkolů tvorby ČSN v třídách 49, 67, 70, 72, 73, 74, 79 a 94 vytvořených z přejímaných mezinárodních dokumentů (PMD) nebo revizí či vydáním nové ČSN:
• ČSN č.ú. 49 0024 • Dřevěné podlahoviny a parkety – Terminologie (PMD: EN 13756:2018)
• ČSN č.ú. 49 0025 • Bezpečnost dřevoobráběcích strojů – Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci – Bezpečnostní požadavky (PMD: EN 16770:2018)
• ČSN č.ú. 49 0026 • Dřevěné podlahoviny – Lamparkety z rostlého dřeva (PMD: EN 13227:2017)
• ČSN č.ú. 49 0027 • Řezivo – Stanovení kvality sušení (PMD: EN 142987:2017)
• ČSN č.ú. 67 0012 • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 5: Metoda s použitím teplotního gradientu (PMD: EN ISO 2812-5:2018 + ISO 2812-5:2018)
• ČSN č.ú. 70 0012 • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma (PMD: EN 1096-4:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 70 0013 • Sklo ve stavebnictví – Sklo s povlakem – Část 4: Výrobková norma (PMD: EN 1096-4:2018 (CPR))
• ČSN č.ú. 72 0028 • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (PMD: EN 13497:2018)
• ČSN č.ú. 72 0029 • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelně izolační systémy (ETICS) (PMD: EN 17101:2018)
• ČSN č.ú. 72 0031 • Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení odolnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu (PMD: EN 13497:2018)
• ČSN č.ú. 72 0032 • Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelně izolační systémy (ETICS) (PMD: EN 17101:2018)
• ČSN č.ú. 73 0114 • Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet – Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data (revize ČSN 73 0311:2018)
• ČSN č.ú. 73 0117 • Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické systémy (nová ČSN 73 0847)
• ČSN č.ú. 73 0118 • Dřevěné konstrukce – Kolíkové spojovací prostředky – Požadavky (PMD: FprEN 14592 (CPR))
• ČSN č.ú. 73 0123 • Denní osvětlení budov (PMD: FprEN 17037)
• ČSN č.ú. 74 0007 • Okna a dveře – Terminologie (PMD: EN 12519:2018)
• ČSN č.ú. 79 0009 • Usně – Zkoušení stálobarevnosti – Stálobarevnost při stírání (PMD: EN ISO 11640:2018 + ISO 11640:2018)
• ČSN č.ú. 94 0024 • Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro nejmenší děti (PMD: EN 16232:2013+A1:2018)
• ČSN č.ú. 94 0026 • Výrobky pro péči o dítě –Šidítka pro kojence a malé děti – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (PMD: EN 1400:2013+A2:2018)

Adresy k písemnému přihlášení do připomínkového řízení pro:
• č.ú. ve třídě 49 0024
: Textilní zkušební ústav, s.p., Václavská 6, 658 41 Brno
• č.ú. 49 0024 – 49 0026, č.ú. 67 0012, č.ú. 70 0012, č.ú. 72 0028 a 72 0029, č.ú 73 0114, č.ú. 73 0118 a č.ú. 79 0009: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace, Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
č.ú. 70 0013: IKATES, s.r.o., Tolstého 186, 415 03 Teplice
• č.ú. 72 0031 a 72 0032: Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o., Pražská 810/16, 102 00 Praha 15 – Hostivař

č.ú. 73 0117: PAVUS, a.s., Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9
č.ú. 73 0123: Atelier světelné techniky s.r.o., Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 – Liboc
č.ú. 74 0007: Centrum stavebního inženýrství, a.s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
č.ú. 94 0024 a 94 0026: Institut pro testování a certifikaci, a.s.,tř. Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín – Louky

Ilustrační foto

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština