materiály

Systém v chaosu aneb Jenom pořádek ve skladu mít nestačí

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Jednou za čas je potřeba v každém skladu udělat důkladnou inventuru, abychom zjistili co tam máme, kde to máme a kolik toho máme. A někdy se nestačíme divit, co všechno najdeme – nebo naopak nenajdeme. Inventura nám zároveň poskytuje ideální příležitost udělat si ve skladu pořádek… Ale bude to stačit?

Pořádek je mýtus

Tvrzení, že problémy s chybějícím nebo naopak přebývajícím materiálem, s neustálým hledáním věcí apod. může vyřešit pouze pořádek a systém ve skladu, je přetrvávající mýtus. Pravda je, že pořádek a systém zlepší přehlednost a orientaci ve skladu. Ale ať už máme ve skladu pořádek či nepořádek, systém nebo chaos, většinou vždycky po nějaké době dospějeme do fáze hledání. V podstatě máme pouze dvě možnosti, jak tento problém účinně vyřešit: zaměstnat spolehlivého skladníka (ovšem musíme počítat i s tím, že někdy onemocní nebo si vezme dovolenou) anebo si pořídit kvalitní skladový software.

Pro druhou možnost se rozhodl i majitel jedné tuzemské firmy, specializující se na výrobu nábytku z plošných materiálů a zaměstnávající cca 10–15 lidí. Co se týká samotné firmy, tak v našich podnikatelských podmínkách jde tak trochu o unikát. Ačkoli se jedná o malý podnik, svým technologickým vybavením může směle konkurovat i mnohem větším společnostem. Firma je totiž ukázkovým příkladem aplikace principů Průmyslu 4.0 do praxe – resp. snahy o maximální automatizaci výroby v podmínkách malé české firmy. Výsledkem její snahy o dosažení pořádku a přehlednosti skladu byl vývoj vlastního skladového softwaru, který poněkud paradoxně do stávajícího systému vnesl chaos a tento chaos uspořádal do přehledného systému. Pracuje totiž na podobném principu jako tzv. chaotické sklady, používané např. u plošných materiálů ve spojení s nářezovými centry.

Prvotním impulsem pro zavedení skladového softwaru byl výsledek inventury ve skladu hran. „Když jsme v rámci inventury dělali pořádek ve skladu hran, vyházeli jsme dva kontejnery různých zbytků a opakovaných návinů hran, které se nám tam časem nahromadily a nikdo o nich neměl přehled,“ zdůvodňuje majitel firmy zavedení nového systému a pokračuje: „Nejdříve jsme hledali, zda již neexistuje nějaký skladový software od různých renomovaných dodavatelů, ale nic, co by odpovídalo našim představám a požadavkům, jsme nenašli. A tak jsme se pustili do vývoje vlastního systému.“

Co to umí a jak to funguje?

Jak již bylo zmíněno, systém pracuje na principu chaotického skladu, kdy má zaevidovány jednotlivé označené skladové pozice – ať už se jedná o pozice pro hrany, regálové pozice, pozice boxů/zásuvek apod. Je vytvořen tak, aby byl co nejjednodušší pro integraci do informačních systémů od různých dodavatelů technologií a softwarů.

Systém je unikátní v tom, že ho nevyvíjí žádná softwarová společnost, ale malá výrobní firma, která ho sama používá a průběžně testuje ve vlastním provozu.

Skladový software je intuitivní, přehledný, data v něm jsou čitelná, srozumitelná a práce s ním je z pohledu uživatele velmi jednoduchá a rychlá:

  • Na terminálu se pomocí vlastního PIN kódu přihlásím přes svůj osobní účet do systému
  • Zadám materiál, který potřebuji – a to pomocí čtečky čárového kódu, manuálně v databázi podle názvu nebo si ho vyberu v seznamu materiálů u konkrétní zakázky apod.
  • Systém mi nabídne čísla skladových pozic se zadaným materiálem
  • Vyberu číslo pozice, ze které si požadovaný materiál nebo jen určité množství vezmu a toto množství označím jako odebrané. Systém automaticky zaeviduje změnu
  • Při vracení materiálu postupuji stejně, pouze místo vyskladnit zadám naskladnit a uvedu množství, které vracím. Systém mi nabídne volnou pozici, na kterou mám materiál uložit a tuto pozici si nově zaeviduje. Nemusí se přitom jednat o tutéž pozici, na které byl materiál před vyzvednutím, neboť na tuto pozici již systém mohl uložit jiný materiál, který mezi tím vrátil někdo jiný. Zároveň např. při větším naskladňovaném množství téhož materiálu mi systém může nabíd­nout několik volných pozic na různých místech, kam materiál mohu uložit a systém si je zaeviduje.

Skladový software má čtyři uživatelská rozhraní pro práci s různými typy materiálů:

  • Boxy – Umožňuje uskladňovat materiál evidovaný po kusech, přičemž na jedné pozici může být několik kusů téhož materiálu (vhodný zejména pro kování apod.)
  • Regály – Umožňuje uskladňovat materiál na pozicích ve standardních regálech
  • Hrany – Vyskladňují se celé náviny a po použití se zase celé vrací zpět, přičemž na jedné pozici je vždy jeden návin. Systém nabídne nejdříve nejmenší kolo, aby se nejprve zpracovaly zbytky a načaté náviny. Současně ale ukazuje celkové množství daného materiálu na skladě včetně pozic jeho umístění. Pro naskladňování nových nebo vracení použitých návinů je systém vybaven speciálním „algoritmem“ pro rychlý výpočet délky hrany v návinu na základě zadání vnějšího průměru a šířky návinu, přičemž počítá i s tloušťkou hrany, která je v systému již zadaná. Systém umí i to, že při uskladnění nabízí pozice podle vzdálenosti od pracoviště a podle toho, jak často je materiál používán. To je výhodné např. u hran, které jsou uskladněny přímo u olepovačky. Nejblíže k pracovišti se uskladňují nejčastěji používané hrany a naopak na nejvzdálenějších pozicích jsou uloženy hrany, které se používají méně často.
  • Kontejnery – Eviduje se hmotnost a je proto vhodný pro kapalné mate­riály (např. barvy, laky, lazury, mořidla, ředidla apod.), u kterých je kromě množství nutné evidovat také stáří. Při prvním naskladnění nového materiálu systém vytiskne unikátní štítek s čárovým kódem a všemi důležitými informacemi (druh materiálu, hmotnost, datum výroby apod.), který se nalepí na obal. Vyskladňuje se vždy celé balení a po skončení práce se opět celé balení vrátí do skladu (podobně jako u hran). Pomocí čtečky se materiál identifikuje (nebo se položka vyhledá manuálně v systému) a systém určí skladovou pozici, na kterou se balení má uložit. Aktuální hmotnost se zjistí na elektronické váze propojené se softwarem, která ji zanese do systému. Kontejnerový systém lze používat i pro vruty, spojovací kolíky a podobný drobný nebo sypký materiál. Je použitelný také na hrany, kdy délku hrany v návinu nebude vypočítávat z rozměrů návinu, ale z jeho hmotnosti.
  • Kromě standardních skladových pozic systém obsahuje ještě tzv. externí neboli paletové pozice. Ty se využívají např. při naskladňování velkého množství téhož materiálu – např. stejné hrany. Není nutné zdlouhavě ukládat jednotlivé náviny do samostatných pozic, ale může se v systému zvolit externí pozice pro celou paletu.

Integrované katalogy dodavatelů

Celou databázi materiálů a komponentů si firma vytvořila ve spolupráci s hlavními dodavateli (Démos trade, Hettich, Häfele, Hranipex aj.), kteří firmě poskytují v elektronické podobě databázi svých materiálů, a to včetně jejich objednacích čísel, takže data integrovaná ve skladovém softwaru jsou kompatibilní s katalogy dodavatelů jednotlivých materiálů. Tím se firmě výrazně zjednodušuje komunikace s dodavateli, objednávání materiálů, snižuje se chybovost atd. Systém ale umožňuje vytváření i vlastní databáze podle vlastních potřeb a představ.

Firma při vývoji kladla velký důraz také na zálohování dat. V systému lze nastavit různé parametry, např. frekvenci zálohování, kterou lze nastavit již od jedné minuty, takže pohyby v systému mohou být sledovány a ukládány každou minutu.

Autor: Radomír Čapka
Kontakt: radomir.capka@gmail.com
Foto: autor

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština