aktuality

Slovensko propaguje monografia Technickej univerzity Zvolen

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica bola miestom vyhodnotenia 11. ročníka celoštátnej súťaže obrazových a obrazovo-textových kníh a publikácií „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku 2017“. Strieborné ocenenie za 2. miesto v kategórii A1 získala monografia „Universitas Technica in Zvolen 2017“. Stala sa aj súčasťou výstavy najúspešnejších a ocenených diel. Súťaž organizuje Klub foto – publicistov Slovenského syndikátu novinárov. Má byť odrazom propagácie Slovenska.

Monografiu vydali v roku 2017 pri príležitosti významných jubileí vysokej školy lesníckeho a drevárskeho zamerania: 255. výročie prvého vysokoškolského technického štúdia na Slovensku, 210. výročie vysokoškolského lesníckeho štúdia a 65. výročie založenia VŠLD (1952), z ktorej sa v roku 1992 sformovala Technická univerzita Zvolen. V jubilejnom roku mala 4 fakulty, 3 centrá excelentnosti, 2 špičkové vedecké tímy, 107 študijných programov.

Dizajn a grafické stvárnenie monografie dotvára nápaditosť s vložením semiačkom dreviny. Symbolizuje lesníctvo – drevo – ekológiu – environmentalistiku. Vložené sú aj 3D okuliare do obalu, čitateľ si môže nimi vychutnať pohľad na fotografie. Monografia má 234 strán a obrazovú prílohu.

Hlavní tvorcovia jubilejnej publikácie o Technickej univerzite Zvolen:

  • Editor – Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
  • Zodpovedný redaktor – Doc. Dr. Ing. Jaroslav Šálka
  • Výkonný redaktor – PhDr. Eva Fekiačová
  • Grafický návrh – Ing. Miroslav Chovan. ArtD.
Strieborné ocenenie pre monografiu Universitas Technica in Zvolen
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština