aktuality

Popularizátor vedy v drevárskom odvetví

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky bolo oceňovanie (9. 11. 2017) mladých vedcov do 35 rokov a zaslúžilých osobností za celoživotné vedecko-výskumné dielo. Ceny v troch kategóriách odovzdala ministerka školstva SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. (SNS).

Ocenenie v kategórii Popularizátor vedy prevzal aj doc. Ing. Štefan Šteller, CSc. zo sekcie Slovenský drevársky výskumný ústav v rámci Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. so sídlom v Bratislave.

Už 56 rokov patrí medzi hlavných aktérov rozvoja drevárskeho výskumu na Slovensku. Najprv ako výskumný pracovník a zodpovedný riešiteľ štátnych, rezortných a medzinárodných výskumných projektov, neskôr aj ako manažér a riaditeľ ŠDVÚ s česko-slovenskou pôsobnosťou. Paralelne ho poverili redaktorom vedeckého drevárskeho časopisu Wood Research, pôvodne pod názvom Drevársky výskum.

Odborný časopis je recenzovaný a indexovaný pod Thomson Reuters a Scopus. V prvých rokoch boli v časopise Drevársky výskum uverejňované odborné state v slovenčine a češtine, neskôr aj v nemčine, ruštine, angličtine a poľštine. V ďalšom období vychádzal časopis štvrťročne v angličtine. Od roku 1990 boli problémy s financovaním vydávania časopisu. V roku 2000 došlo k zmene názvu na Wood Research a od roku 2003 vydáva časopis VÚPC, úsek SDVÚ. Vydávanie časopisu od roku 1990 čiastočne financuje medzinárodné konzorcium niekoľkých univerzít.

Celoživotné editorstvo doc. Ing. Štefana Štellera, CSc. predstavuje 62 vydaní časopisu, v posledných dvoch rokoch vychádza už 6-krát ročne pre veľký záujem o publikovanie. Náročná problematika špecifického postavenia uverejňovania vedeckých článkov pre relatívne úzky okruh čitateľov vo viacerých jazykoch sa odráža v záujme európskych krajín. Časopis má čitateľov aj v Ázii, Austrálii, na Novom Zélande a v Južnej Amerike.

Foto 1
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština