aktuality

Konjunkturální průzkum – srpen 2017

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Konjunkturalni pruzkum 2017Celková důvěra v domácí ekonomiku se v srpnu zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry oproti červenci vzrostl o 1 bod na hodnotu 98,7. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,7 bodu na hodnotu 96,8. Indikátor důvěry spotřebitelů se zvýšil o 2,2 bodu na hodnotu 107,9. Ve srovnání se srpnem 2016 jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů vyšší.

Důvěra podnikatelů v průmyslu nadále rostla. Indikátor důvěry se mírně zvýšil o 0,6 bodu na hodnotu 96,8. Ukazatel hodnocení současné celkové ekonomické situace se podle aktuálního konjunkturálního průzkumu nezměnil. Průmyslové podniky zhodnotily svou současnou celkovou i zahraniční poptávku přibližně stejně jako v minulém měsíci. Stav zásob hotových výrobků se téměř nezměnil. Podnikatelé v průmyslu očekávají v příštích třech měsících téměř neměnnost tempa růstu výrobní činnosti a také zaměstnanosti. V porovnání s červencem jsou očekávání vývoje ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v průmyslu na nižší úrovni.

Srpnová důvěra v odvětví stavebnictví se meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 5,7 bodu na hodnotu 83,8. Podnikatelé ve stavebnictví v konjunkturálním průzkumu zhodnotili svou současnou ekonomickou situaci stejně jako v červenci. Hodnocení poptávky po stavebních pracích se dle odpovědí respondentů meziměsíčně zvýšilo. Stavební podniky rovněž očekávají v příštích třech měsících zvýšení tempa růstu stavební činnosti a také zaměstnanosti. V otázkách očekávání vývoje ekonomické situace ve stavebním sektoru pro období příštích tří i šesti měsíců rovněž převažují optimistické odpovědi. V meziročním srovnání je důvěra ve stavebnictví vyšší.

V odvětví obchodu se důvěra firem v ekonomiku v srpnu zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,3 bodu na hodnotu 102,7. Podnikatelé v obchodě zhodnotili svou současnou ekonomickou situaci lépe než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se meziměsíčně téměř nezměnil. Z aktuálního konjunkturálního průzkumu v obchodě také vyplývá, že očekávání vývoje ekonomické situace jsou pro období příštích tří měsíců vyšší, avšak pro období příštích šesti měsíců jsou přibližně stejná jako v červenci. V porovnání se srpnem loňského roku je důvěra podnikatelů v obchodě vyšší.

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně nezměnila a zůstala tak na hodnotě 97,4. Podnikatelé ve službách očekávají ve výhledu příštích tří měsíců neměnnost vývoje ekonomické situace, avšak pro období příštích šesti měsíců jsou jejich očekávání o něco vyšší. Oproti srpnu 2016 je indikátor důvěry ve vybraných odvětvích služeb vyšší.

Mezi spotřebiteli se srpnová důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 2,2 bodu na hodnotu 107,9. Z aktuálního šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích 12 měsíců téměř nezměnily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické i vlastní finanční situace. Úmysl spořit se mírně zvýšil. V porovnání s minulým měsícem se obavy spotřebitelů z růstu cen mírně zvýšily, avšak obavy ze zvýšení nezaměstnanosti mírně poklesly. V meziročním srovnání je důvěra spotřebitelů stále vyšší.

Zdroj: ČSÚ

Graf 1.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (2008–2017)

Graf 1.2 Sezónně očištěné indikátory důvěry – bazické indexy (1998–2017)

Graf 2.1 Sezónně očištěné indikátory důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách – bazické indexy (2006–2017)

Graf 2.2 Salda sezónně očištěných indikátorů důvěry v průmyslu, stavebnictví, obchodě a ve vybraných službách (2006–2017)

Graf 3 Indikátory ekonomického sentimentu – mezinárodní srovnání, sezónně očištěno

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština