aktuality

Obalové konštrukcie drevostavieb budúcnosti v pavilónovom laboratóriu

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

VCZU1mBudova Výskumného centra Žilinskej univerzity (ŽU) má v prístrojovom vybavení klimatickú komoru na skúšanie segmentov obvodových plášťov budov. V rámci 2. etapy pavilónového výskumu rozšírili výskum s rôznymi skladbami pre drevostavby.

Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu ŽU oficiálne sprístupnila tieto pracoviská na pracovnom seminári „Obalové konštrukcie drevostavieb v budúcnosti“ (5. 4. 2017) pre členov Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR. Účastníkov privítal vedúci Katedry PSU ŽU doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. s tým, že nové pracoviská zamerané na výskum drevostavieb budú hľadať spolu s realizátormi spoločnú cestu ďalšieho vývoja a navrhovania obvodových plášťov budov z dreva, v súlade s platnou legislatívou na Slovensku.

Fungovanie celého výskumného centra podrobne predstavil Ing. Radoslav Ponechal, PhD. K dispozícii je 800 meracích bodov rôznych skladieb obvodových stien. V klimatických komorách merajú vplyv vnútorných a vonkajších pomerov, aj s možnosťou vsunutia stenového panelu pre simuláciu podmienok. Prehliadkou Laboratórneho centra sprevádzal a komentoval Ing. Peter Juráš, PhD. Inteligentnú budovu s inštaláciou komfortného vykurovania predstavil Ing. Marián Mokrý. Dôležitý pre stavbárov a realizátorov drevostavieb je predpis EÚ, aby budovy mali nulovú potrebu energie. Norma je od roku 2018 záväzná pre všetky verejné budovy a od roku 2020 pre všetky budovy.

Katedra PSU ŽU pri budovaní pavilónových laboratórií spolupracovala s členskými spoločnosťami ZSD SR Drevodom Orava s.r.o. Podbiel, Kontrakting – krov hrou s.r.o. Žilina, Saint – Gobain Construction Products s.r.o. s divíziami Isover, Weber – Terranova, Rigips. Spolupráca s ďalšími fakultami ŽU smeruje k tomu, aby špecializované laboratórium klimatických komôr začlenili do akreditovaného laboratória Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

Foto: Experimentálny fragment obvodových stien pavilónového laboratória ŽU

VCZU2

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština