aktuality

Český nábytkářský průmysl by měl i letos dosáhnout skvělých výsledků

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

ACN TK1mProdukce nábytku v České republice v letošním roce podle kvalifikovaného odhadu Asociace českých nábytkářů (AČN) a společnosti Apicon Consulting překročí 44 miliard korun. V porovnání s rokem 2015 by to mohlo být až o 800 mil. Kč více. Import by měl pravděpodobně dosáhnout hodnoty 16,9 mld. Kč, export 25,78 mld. Kč.

Výše uvedenou velmi pozitivní předpověď spolu s dalšími oborovými informacemi zveřejnila AČN 29.9. na tiskové konferenci uspořádané při příležitosti zahájení 7. ročníku mezinárodního veletrhu FOR INTERIOR na výstavišti PVA EXPO v Praze – Letňanech. „Při našem odhadu respektive dopočtu jsme vycházeli z hodnot dosaženého ekonomického výsledku za první pololetí roku 2016, přičemž jsme zároveň brali v potaz i dynamiku vývoje,“ uvedl na úvod tiskové konference tajemník AČN Ing. Tomáš Lukeš.

ACN TKgraf 1

Podle AČN byla exportní výkonnost (vývoz–dovoz/tržby) nábytkářského průmyslu zatím nejnižší v roce 2009, kdy činila pouhých 6,36 %, což v přepočtu na peníze odpovídalo 14,51 mld. Kč. Letos se exportní hodnota pravděpodobně přiblíží 26 miliardám korun. Přestože exportní výkonost českých výrobců nábytku od roku 2009 trvale roste, v letošním roce se očekává její mírné oslabení a pokles o 0,37 %. Nikoliv však pokles vlastního exportu, kde by ve srovnání s loňským rokem mělo dojít k nárůstu o 1,15 mld. Kč. Tento výsledek je ale zároveň doprovázen zlepšením v růstu tuzemské spotřeby nábytku (oproti loňsku o 0,81 mld. Kč na 35,48 mld. Kč), což je podle AČN rozhodně pozitivní signál.

ACN TKgraf 2

„Zde je ovšem potřeba konstatovat, že ve spotřebě nábytku se stále nacházíme ani ne na předkrizové hodnotě, neboť před devíti lety v roce 2007 přesáhla hodnota spotřeby až 37 mld. Kč. Navíc dochází k permanentnímu růstu objemu dováženého nábytku ze zahraničí,“ doplňuje Ing. Lukeš s tím, že v letošním roce spotřeba importovaného nábytku pravděpodobně naroste o více než 2 %.

ACN TKgraf 3

Za výrazným podílem importovaného nábytku podle AČN stojí zejména velké specializované nábytkářské markety. Dovážet nábytek se však snaží i někteří menší prodejci, využívající možnosti internetu. U těch samozřejmě hrozí riziko nákupu nábytku z neprověřených zdrojů, nábytku vyrobeného z neprověřených materiálů. Z takového nábytku se následně mohou uvolňovat i různé škodliviny nebo může vykazovat konstrukční vady. „Zákazník by proto měl věnovat maximální pozornost tomu, z jakého zdroje nábytek pochází. Měl by se vždy ptát po výrobci i zemi, kde byl nábytek vyroben. Vždyť vzduch v prostoru, ve kterém je nábytek umístěn, bude dýchat dlouhá léta, někdy i desítky let. Samostatnou kapitolou je pak prodej matrací. Vždyť na posteli strávíme třetinu života. Některé teleshoppingy a letákové akce nás nabádají ke koupi matrace pochybné úrovně. Nabízí konstrukce, které nemohou svým majitelům sloužit k užitku,“ vysvětluje Ing. Lukeš a dodává, že důležitým faktorem ukazující na kvalitu dováženého nábytku je jeho průměrná cena. „Letos dokonce očekáváme zlevnění dováženého nábytku v přepočtu na kilogram. Předpokládáme, že průměrná hodnota dováženého nábytku bude činit 66 Kč/kg, zatímco hodnota exportovaného nábytku bude 78,50 Kč/kg. Ačkoliv není možné plošně tvrdit, že co je levné, je nekvalitní, v konkurenčním prostředí má cena vždy významnou vypovídací hodnotu,“ doplnil s tím, že AČN má pro zákazníka účinný nástroj, jak poznat kvalitní nábytek a kvalitní výrobní firmu. Tím je značka Česká kvalita – Nábytek, která je vydávána na základě žádosti a posouzení nezávislou třetí stranou.

ACN TKgraf 4

Největší podíl na importu nábytku do České republiky má podle informací AČN Polsko, odkud by k nám letos mohl být dovezen nábytek za 2,3 mld. Kč. Druhým největším dovozcem je Německo a v těsném závěsu za ním Čína, která by podle předpokladu mohla do ČR importovat nábytek za 1,6 mld. Kč. Polsko společně s Čínou letos pravděpodobně dosáhnou na téměř 45 % podílu na celkovém importu nábytku. Naopak 30 % českého exportu nábytku bude mířit do Německa, což představuje více jak 4 mld. Kč. S velkým odstupem následuje Slovensko, Francie, Spojené státy americké, Velká Británie a další.

Foto: Z tiskové konference AČN 29.9. 2016 (foto: Ing. František Novák)

Grafy: AČN

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština