aktuality

Výsledky konjunkturálneho prieskumu v obchode v januári 2016

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Indikator dovery januar16Indikátor dôvery v obchode (10,0) klesol v januári v porovnaní s decembrom o 0,7 percentuálneho bodu (p.b.) a to vplyvom negatívneho hodnotenia súčasných podnikateľských aktivít a stavu zásob.

Trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace hodnotilo 86 % respondentov priaznivo, resp. bez zmien. Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (18) znížilo v porovnaní s decembrom o 5 p.b. Napriek tomu pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem opravy motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 19 zamestnancami a vo všetkých regiónoch okrem Košického a Trenčianskeho kraja.

Úroveň zásob (10) medzimesačne vzrástla o 1 p.b. a 86 % respondentov ich hodnotí ako primerané sezóne.

Požiadavky na dodávateľov plánuje zvyšovať 26 % respondentov (o 2 % menej ako v decembrovom prieskume), znižovanie uviedlo 15 % respondentov (o 6 % menej) a stabilizovaný vývoj očakáva 59 % firiem (o 8 % viac). Saldo v tomto ukazovateli (24), po očistení od vplyvu sezónnosti, kleslo o 3 p.b. Požiadavky na dodávateľov budú zvyšovať respondenti len v sektore maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 a 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Košického a Trenčianskeho.

Pri hodnotení očakávaných podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace boli respondenti v porovnaní s minulým mesiacom optimistickejší, v dôsledku čoho sa januárové saldo (22) zvýšilo o 4 p.b. Pozitívne hodnotenia prevládajú vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s pohonnými hmotami a ostatným tovarom, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 0 až 10 a 20 až 99 zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch okrem Trenčianskeho.

Vo vývoji zamestnanosti sa v porovnaní s decembrom predpokladá pokles, sezónne očistené saldo sa znížilo o 2 p.b. na hodnotu 2. Znižovanie počtu zamestnancov očakáva 13 % respondentov (o 1 % viac ako v decembrovom prieskume), 76 % respondentov (o 1 % viac) o zmenách neuvažuje a 11 % firiem (o 2 % menej) počíta s ich zvyšovaním. Počet zamestnancov plánujú znižovať vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou podnikov s 20 až 49 zamestnancami a z územného hľadiska vo všetkých krajoch okrem Bratislavského.

Pri hodnotení očakávaného vývoja cien väčšina (90 %) oslovených predpokladá, že vývoj cien zostane nezmenený, resp. bude mať klesajúcu tendenciu. Výsledné saldo (-10) je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vyššie o 3 p.b. Rast cien očakáva len 10 % respondentov. Ceny budú znižovať respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem predaja motorových vozidiel, vo všetkých veľkostných skupinách s výnimkou firiem s 50 až 99 zamestnancami. Z územného hľadiska rast cien predpokladajú respondenti vo všetkých regiónoch okrem Bratislavského, Trenčianskeho, Prešovského a Košického kraja.

Pri hodnotení očakávaných tržieb boli respondenti pesimistickejší ako v decembri, v dôsledku čoho sa saldo (16) znížilo o 7 p.b. Pokles tržieb predpokladajú respondenti vo všetkých sektoroch predaja okrem maloobchodu s potravinami, nápojmi a tabakom, z veľkostného hľadiska vo všetkých skupinách s výnimkou firiem so 100 a viac zamestnancami a podľa regiónov vo všetkých krajoch s výnimkou Trnavského, Banskobystrického, Žilinského a Prešovského.

Medzi faktory, ktoré obmedzujú rast obratu, zaradili respondenti predovšetkým konkurenciu (61 %), nízky dopyt (43 %), legislatívu (38 %) a vysoké prevádzkové náklady (32 %). Problémy so zvyšovaním obratu nemá 13 % respondentov, čo je na úrovni decembra.

Zdroj: SŠÚ

Indikator dovery januar16 big

Indikator dovery januar16 2

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština