drevostavby

Bez dreva to nepôjde – využívajme možnosti!

Drevostavby_Kaufland
Na streche novej obchodnej prevádzky Kaufland v Záhorskej Bystrici sa okrem fotovoltických panelov nachádzajú aj dve zelené strechy, ktoré prispievajú k znižovaniu teploty budovy. Foto: archív autora
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Európa je ešte stále relatívne na začiatku transformácie svojej ekonomiky smerom ku klimatickej neutralite. Stavby na báze dreva už roky získavajú podiel na trhu a presadzujú sa aj napriek prekážkam, ktorým čelia. Ba čo viac – drevostavby sa dnes v mnohých regiónoch a krajinách stali dominantnou výrobou. Moderná výstavba drevených domov spája hlavné ciele modernej politiky: digitalizáciu, udržateľnosť a rýchle spracovanie – všetky potrebné ingrediencie pre klimaticky neutrálnu budúcnosť, ako to predpisujú nariadenia EÚ najneskôr do roku 2050.

Bez ohľadu na to, kto sa ako pozerá na rozvoj drevostavieb, môžeme konštatovať, že drevostavby majú pred sebou svetlú budúcnosť. Veď s ohľadom na ekologicky pozitívny vplyv na životné prostredie, ekonomiku, trvalú udržateľnosť, skladovanie CO2 do budúcnosti, budú stavby na báze dreva ešte centrálnejšou súčasťou riešenia v sektore stavebníctva.

„Každá netradičná realizácia na báze dreva je skvelá príležitosť uvedomiť si, kde sa na Slovensku nachádzame. Nemusíme sa hanbiť, pretože moderné trendy výstavby domov máme aj u nás. Robiť vieme, napriek tomu sa naša práca musí sústreďovať aj na ovplyvňovanie verejnej mienky a rozhodovacie procesy politiky, resp. štátnych a vládnych úradníkov v prospech fungovania drevostavieb. Dôvodom je práve klimatická zmena, pretože drevo je materiál, bez ktorého to ani na Slovensku nepôjde,“ hovorí Ing. Róbert Lukáč, predseda Sekcie drevostavieb Zväzu spracovateľov dreva SR (SD ZSD SR).

Predajňa Kaufland novej generácie

Potvrdzuje to aj ostatná realizácia obchodnej prevádzky potravinového retail reťazca Kaufland v Záhorskej Bystrici, na ktorej sa dodávkou drevených konštrukcií významne podieľala spoločnosť Kontrakting zo Žiliny. Nesie v sebe mnohé znaky, ktoré predznamenávajú nielen zmenu, ale zároveň (v slovenskom kontexte s osobitným dôrazom) aj budúcnosť staviteľstva a architektúry.

Spoločnosť Kaufland sa touto realizáciou deklaratívne odčleňuje od konkurencie spôsobom, ktorý je v našich končinách ojedinelý. Uvedomujúc si spoločenskú zodpovednosť za subdevelopment prímestských zón. Kaufland vstupuje do týchto území s úplne novým konceptom predajne. Základným atribútom definujúcim nový koncept (vnútorného aj vonkajšieho priestoru) je masívna aplikácia drevených konštrukcií, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu vrátane ich schopnosti adaptovať sa na zmeny spôsobené meniacimi sa klimatickými podmienkami.

Skutočnosť, že Kaufland si za strategického partnera schopného naplniť ambiciózny cieľ realizovať hybridnú stavbu s aktuálne najväčším podielom zabudovaných drevených konštrukcií na Slovensku (rozumej s najväčším množstvom zabudovaného uhlíka – cca 1.200 m3 drevnej hmoty) vybral spoločnosť Kontrakting, nie je nijakým prekvapením.

„Ide o nový prototyp predajne, ktorý bol naprojektovaný podľa zásad udržateľného stavebníctva. Predajňa je výnimočná v tom, že jej konštrukcia pozostáva zo 75 % dreva a stala sa tak prvou a zároveň jedinou Kaufland prevádzkou tohto typu v celej Európe,“ hovorí Paul Pauls, generálny riaditeľ Kaufland SR o predajni novej generácie.

Takáto drevená stavba v porovnaní s bežnou železobetónovou budovou vyprodukuje počas svojej životnosti o 514 ton CO2 menej, čo v prepočte znamená množstvo CO2, ktoré do ovzdušia vypustí osobné auto pri najazdení 4,4 milióna kilometrov.

Novootvorenú obchodnú prevádzku v Záhorskej Bystrici charakterizujú nadčasová architektúra a prírodný koncept. Už na prvý pohľad zaujme drevenou fasádou a strechou s dreveným podhľadom. Zeleň, ktorú tvorí viac ako 12 000 rastlín a stromov v okolí predajne, skrášľuje exteriér, no zároveň zachytáva nečistoty aj prachové častice a podporuje biodiverzitu.

Na streche sa okrem fotovoltických panelov, ktoré dokážu vyrobiť až 20 % elektrickej energie potrebnej na prevádzku predajne, nachádzajú aj dve zelené strechy, ktoré prispievajú k znižovaniu teploty budovy. Štandardom vo všetkých predajniach sú úsporné LED svietidlá. Dvanásť svetlíkov, cez ktoré do interiéru preniká denné svetlo, pozitívne vplýva na zamestnancov a zákazníkov počas nakupovania.

Z rekuperácie odpadového tepla priemyselného chladenia pochádza až 80 % energie potrebnej na vykurovanie, zvyšných 20 % energie pokrýva reverzibilné tepelné čerpadlo. Vďaka novému inovatívnemu priemyselnému chladeniu šetrí spoločnosť 30 % elektrickej energie v porovnaní so staršími technológiami.

Do projektu sa zapojili najmä domáci dodávatelia a materiály pochádzali predovšetkým zo Slovenska. Časť chodníkov na parkovisku tvorí retenčná a plastová zámková dlažba, ktorú v slovenskej chránenej dielni vyrobili z recyklovaných použitých PVC káblov. Tento trvalo udržateľný materiál má dlhú životnosť a vykazuje neutrálnosť voči životnému prostrediu a neškodnosť pre pôdu či podzemné vody. Retenčné parkovisko zároveň zadrží viac ako 800 m3 dažďovej vody, pričom takto nahromadená voda aj vlhkosť pozitívne vplývajú na okolité prostredie a ozdravujú klímu.

K podpore biodiverzity prispievajú aj dva hmyzie hotely či vtáčie búdky umiestnené v okolí. Opatrenia na ochranu životného prostredia a klímy reťazec presadzuje aj podporou elektromobility, a tak pred prevádzku umiestnil 3 nabíjačky na elektromobily aj box na bicykle.

„Drevo je udržateľný materiál, ktorý má výnimočné technologické parametre. Dá sa ľahko opracovať, pri výrobe stavebných dielcov sa spotrebuje menej energie a v porovnaní s inými stavebnými materiálmi zanecháva nižšiu uhlíkovú stopu,“ vysvetľuje Janette Kučerková, konateľka zodpovedná za oblasť Centrálne služby v spoločnosti Kaufland SR. Drevo využité na výstavbu má certifikáciu PEFC, čo preukazuje, že lesy, z ktorých pochádza, boli dopestované v súlade s kritériami trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, a jeho použitie v interiéri zároveň dokáže vytvoriť protihlukovú izoláciu.

Spoločnosť Kontrakting, člen Sekcie drevostavieb ZSD SR, má na Slovensku kredit stavebnej firmy, ktorá sa návrhu, projekcii, výrobe a montáži drevených konštrukcií venuje programovo, systematicky a s víziou masívnejšieho uplatnenia drevených konštrukcií v slovenskej architektúre a stavebníctve.

„Potvrdením správnosti úzkej spolupráce spoločnosti Kontrakting s mnohými architektonickými a projekčnými kanceláriami, ktorá prináša kvalitatívne benefity každému klientovi, je aj táto ostatná realizácia pre sieť predajní Kaufland. No nielen to. Popularizačná činnosť spoločnosti Kontrakting, ktorá je verejnosti známa prostredníctvom portálu Staviame z dreva (blogy, podcasty ap.) približuje pozadie vzniku výnimočných stavieb portfólia spoločnosti aj laikom a všetkým záujemcom o progresívnu budúcnosť moderných stavieb na báze drevených konštrukcií,“ dodáva Ing. Ivan Kolárik, konateľ spoločnosti Kontrakting.

Foto: archív autora

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
Značky
sk_SKSlovenčina