aktuality

Základ sadeníc pre porasty budúcich lesov

Nová budova závodu Semenoles v Liptovskom Hrádku
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Storočnicu plodnej činnosti pre zakladanie a obnovu lesov si pripomenul Špecializovaný lesný závod Semenoles v Liptovskom Hrádku. Patrí do zväzku š.p. LESY SR s označením OZ 32. Jeho výsledkom je ročná produkcia 21 miliónov sadeníc. Až 70 % tvorí základ semien pre š.p. LESY SR, čiastočne vyváža svoju produkciu aj do Českej republiky a iným lesným subjektom na území Slovenska a v zahraničí. Sadenice prispievajú k trvalej udržateľnosti lesov a sú vhodné pre všetky klimatické oblasti nášho regiónu.

Na oslavách storočnice pestovateľského úsilia sa zúčastnili poprední predstavitelia lesníckeho odvetvia – generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Tibor Jančok, generálny riaditeľ š. p. LESY SR Ing. Ján Marhefka, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Ing. Peter Balogh, PhD., aj generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy ČR Ing. Dalibor Šafařík, PhD.

Špecializovaný lesný závod Semenoles má sídlo v Liptovskom Hrádku. Hospodári v 11 škôlkarských strediskách lokalizovaných v SR s výmerou 200 hektárov. Hlavnou prevádzkou je Lúštiareň, ktorá zložitými procesmi pripravuje semená stromov a drevín vhodných do našich klimatických podmienok. Tvorí semenársku banku so zásobou 51 miliónov semenáčikov a sadeníc listnatých drevín a 3 miliónov krytokorených sadeníc. Súčasťou je aj Stredisko genofondu a okrasných drevín.

Riaditeľom odštepného závodu je Mgr. Ing. Peter Petrášek. Závod je najväčším poskytovateľom týchto služieb v SR. Zodpovedá aj za rozvoj šľachtiteľskej činnosti.

História semenárstva lesných semien začala ešte v rámci monarchie v roku 1910 vytvorením lúštiarne v Českých Budějoviciach. V roku 1919 stredisko včlenili do Československej lesnícko-drevárskej banky v Prahe. Semená dodávali pre celú vtedajšiu ČSR (vrátane Podkarpatskej Rusi). Pre Slovensko odčlenili v roku 1921 Lúštiareň lesníckych semien v Liptovskom Hrádku. V roku 1922 produkciu premiestnili do rekonštruovaného objektu. Od roku 1923 mala činnosť charakter ako Semenársky závod zaradený pod Štátne lesy – priemyselné stredisko Chrudim. Pod správu š.p. LESY SR patrí od roku 2005. Vytvára strategické zásoby zabezpečenia lesného hospodárstva provinčne vhodným reprodukčným materiálom pre zakladanie zdravých lesných porastov.

Tu rastie základ budúcich lesov
Mapa stredísk OZ Semenoles v SR
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina