aktuality

Financovanie lesnícko-drevárskeho sektora

Niektoré časti vedeckej konferencie odzneli prezenčne, niektoré formou video-mosta
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Osvedčené formy ekonomiky podnikov každoročne analyzujú prostredníctvom vedeckej konferencie Financovania 2021 Lesy – drevo. Tohtoročný 27. ročník sa uskutočnil 25. 11. 2021 kombinovanou formou (on-line, aj prezenčne) pod patronátom Technickej univerzity Zvolen.

Témy úvodných referátov: Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka JUDr. Samuel Vlčan predostrel „Financovanie lesného hospodárstva na Slovensku v budúcom programovacom období 2021–27“. Tieto zámery podrobnejšie konkretizoval nový generálny riaditeľ š.p. LESY SR Ing. Tibor Köszeghy, MBA „Ekonomika a financovanie prírode blízkeho obhospodarovania lesov“; generálny riaditeľ š.p. Vojenské lesy a majetky SR Ing. Ján Jurica analyzoval „Vplyv verejných zdrojov na rozvoj podniku“; Ing. Milan Ovseník z Únie vlastníkov lesov uviedol skúsenosti ako „Lesy – drevo, produkty lesov a ekosystémové služby tvoria hodnotové vertikály pre udržateľný rozvoj“.

V rámci tohto bloku zvýraznil PhDr. Peter Zemaník, prezident Zväzu spracovateľov dreva SR tému: „Ohrozenia slovenského drevospracujúceho priemyslu v nadchádzajúcich rokoch – výzvy pre technológie a ich financovanie“.

Odborné pohľady otvorila prof. Ing. Iveta Hajdúchová, PhD. – garant konferencie: „Inovované metódy analýzy výkonnosti lesnícko-drevárskeho sektoru v SR“. „Analýzu vývoja cien vybraných sortimentov surového dreva v pandemickom období“ uviedol doc. Ing. Miloš Gejdoš, PhD. z Technickej univerzity Zvolen. „Využívanie biomasy v zdrojoch kombinovanej výroby elektriny a tepla na Slovensku“ podrobne charakterizoval Ing. Július Jankovský.

Zahraničné poznatky financovania v odvetví lesy – drevo predstavili z výsledkov vysokoškolského výskumu Ruska, Českej republiky. Z Nemecka uviedli skúsenosti „Skutočný objem kôry ako vedľajší piliarsky produkt pri predaji dreva v štátnych lesov v spolkovej krajine Brandebursko“.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina