aktuality

Partnerské stretnutie

ZSDSR
Účastníci rokovania (sprava): Igor Patráš, predseda Dozornej rady ZSD SR, Milan Kyseľ, štátny tajomník MPRV SR, Ján Báťka, člen Drevárskej sekcie ZSD SR, Milan Benco, viceprezident ZSD SR, Róbert Lukáč, 1.viceprezident ZSD SR a Ján Sitek, člen Sekcie drevostavieb ZSD SR. Foto: Peter Zemaník
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

V pondelok 19. 7. 2021 sa na pôde sekretariátu Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) vo Zvolene uskutočnilo prvé pracovné rokovanie predstaviteľov ZSD SR s Milanom Kyseľom, novým štátnym tajomníkom MPRV SR.

Stretnutie sa uskutočnilo na základe žiadosti ZSD SR o pracovné stretnutie, na ktorom prediskutovali súčasnú neľahkú situáciu v drevospracujúcom rezorte, ktorý je v gescii MPRV SR. Predstavitelia ZSD SR požiadali Milana Kyseľa o užšiu partnerskú spoluprácu pri riešení krízy v dodávkach guľatiny pre piliarske subjekty na Slovensku, ako aj o pomoc pri naštartovaní produkcie finalizovaných polotovarov pre drevostavbársky priemysel na Slovensku. Skonštatovali, že piliarsky segment sa ocitol v existenčnom ohrození kvôli objektívnemu znižovaniu ťažby v slovenských lesoch. Či už kvôli znižovaniu plánovaných ťažieb, alebo – a to vnímajú ako vážnejší problém – kvôli neracionálnym a proti logike hospodáreniu v lese idúcim ochranárskym opatreniam.

Milan Kyseľ zdôraznil, že je v záujme rezortu pôdohospodárstva zabezpečiť taký hospodársky režim v slovenských lesoch, ktorý neohrozí existenciu domáceho spracovania dreva a to ani v regiónoch Slovenska. „Slovensko je prevažne vidiecka krajina a zachovanie jej prežitia a rozvoja je prvoradou úlohou rezortu, ktorý má tento rozvoj na starosti,“ uviedol na dnešnom stretnutí vo Zvolene Milan Kyseľ. Zároveň podotkol, že aj od ZSD SR, ako legitímneho zástupcu drevospracujúceho, nábytkárskeho a drevostavbárskeho priemyslu na Slovensku, očakáva aktívny prístup k riešeniu koncepčných i operatívnych otázok a problémov.

Zdroj: TS ZSD SR

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina