aktuality

Na Slovensku sme vlani vyťažili 77 % prírastku

Ilustračné foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo na medzirezortné pripomienkovanie Správu o lesnom hospodárstve v SR za rok 2019. Rozhodujúcim záchytným bodom je oficiálny údaj o ťažbe dreva. Vlani sa vyťažilo 9,22 mil. m³ drevnej hmoty. Je to najnižšia ťažba od roku 2015, keď vyťažili 9,142 mil. m³. Medziročne pokles ťažby bol o 645 tisíc m³. Až 5,15 mil. m³ bolo z ťažby pri odstraňovaní škodlivých činiteľov počas pestovania lesov.

Výmera lesných pozemkov v roku 2019 bola 2,023 mil. ha, z toho lesných porastov 1,950 mil. ha. Zvýšila sa lesnatosť celej krajiny na 41,3 %. Zásoba ihličnatého dreva v slovenských lesoch je 196 mil. m³ a znižuje sa, zásoba listnatého dreva 287 mil. m³ a zvyšuje sa. Zásoba dreva v slovenských lesoch je historicky najvyššia – až 483 mil. m³. Ročný prírastok je 11,98 mil. m³, čo znamená, že v roku 2019 sa vyťažilo 77 % prírastku. Historicky najvyššia je aj priemerná zásoba dreva na 1 ha 249 m³.

Slovenské lesy, podľa Správy o lesnom hospodárstve SR za rok 2019, majú prevahu listnatej hmoty – 63,5 %, kde dominuje buk 34,2 %, objem dubovej hmoty je 10,5 %. Ihličnatá hmota má zastúpenie 36,5 %, s najväčším podielom smreka 22,1 %, borovice 6,6 %.

Počas uplynulých týždňov rezonuje na Slovensku perspektíva zníženia ťažby vypovedaním 119 rámcových zmlúv v objeme cca 3 mil. m³. LESY SR, š.p. tento krok ospravedlňujú okrem iného tým, že nemajú dostatok zdrojov na udržanie výšky ťažby.

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina