aktuality

Nové predpisy v septembrovom zborníku

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

Výber noriem STN z Vestníka pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 2018 ovplyvňuje aj odvetvie spracovania dreva. Septembrová časť zborníka obsahuje 122 nových noriem, 11 zmien a 2 opravy.

• STN EN  ISO 19085-4 (49 61153) • Drevárske stroje. Bezpečnosť. Časť 4: Zvislé kotúčové formátovacie píly charakterizované ISO 19085-4: 2018 (EN ISO 19085-4: 2018; ISO 19085: 2018)

• STN EN 492+A2 (72 2610) • Vlákno – cementové dosky a tvarovky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy (EN 492: 2012+A2: 2018)

• STN EN 124671+A2 (72 3160) • Vlákno – cementové rovinné dosky. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy (EN 12467: 2012 + A2: 2018)

• STN EN 12216 (74 6253) • Okenice, vonkajšie clony, vnútorné clony. Terminológia, slovník, definície (EN 12216: 2018)

• STN EN 1568-3 (92 0535) • Hasiace látky. Penidlá. Časť 3: Technické podmienky penidiel pre ťažké plyny pre povrchové použitie na kvapaliny nemiešateľné s vodou (EN ISO 1568-3: 2018)

Zmeny v normách:

• STN EN ISO 12570/A2 (73 0577) • Tepelno – vlhkostné vlastnosti stavebných materiálov pri zvýšenej teplote, určené ISO 12570: 2000/Amd1: 2013. Zmena A2 (EN ISO 12570: 2000/A2: 2018; ISO 12570: 2000: Amd2: 2018)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina