aktuality

Dosky na báze dreva v konštrukciách

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.

DoskyZdrevaVestník ÚNMS SR na mesiac apríl 2017 zverejňuje 161 nových noriem, 9 opravených noriem a 20 zmien doterajších noriem. Prináša normu o doskách v stavbe a viacero noriem pre stavebné odvetvie.

• STN EN 13986+A1 (49 2512) • Dosky na báze dreva v konštrukciách. Vlastnosti, hodnotenie zhody a označovanie (EN 13986: 2004/A1: 2015)

• TNI CEN/TR 17005 (73 0914) • Trvalá udržateľnosť výstavby. Prídavné kategórie environmentálnych vplyvov a indikátorov. Základné informácie a možnosti. Vyhodnotenie, možnosti pridávania kategórií environmentálnych vplyvov a súvisiacich ukazovateľov a metódy výpočtu na posúdenie environmentálnych vlastností budov (CEN/TR 17005: 2015)

• STN EN ISO 14004 (83 9001) • Systémy manažérstva environmentu. Všeobecné pokyny na implementáciu podľa ISO 14004: 2016 (EN ISO 14004: 2016; ISO 14004: 2016)

• STN EN ISO 14021 (83 9021) • Environmentálne značky a vyhlásenia. Vlastné vyhlásenie tvrdení o environmentálnych vlastnostiach (Environmentálne označenie typu II) podľa ISO 14021: 2016 (EN ISO 14021: 2016; ISO 14021: 2016)

• STN EN ISO 6385 (83 3510) • Ergonomické zásady navrhovania pracovných systémov podľa ISO 6385: 2016 (EN ISO 6385: 2016; ISO 6385: 2016)

• STN EN ISO 22301 (83 0002) • Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky podľa ISO 22301: 2012 (EN ISO 22301: 2014; ISO 22301: 2012)

Zmeny STN

• STN EN ISO 1994-1-2/A1 (73 2089) • Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru. Zmena A1 (EN 1994-1-2: 2005/A1: 2014)

Opravy STN

• STN EN 62305-1/AC (34 1390) • Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy. Oprava AC (EN 62305-1: 2011/AC Nov. 2016)

• STN EN 62305-4/AC (34 1390) • Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách. Oprava AC (EN 62305-4: 2011/AC Nov. 2016)

Ilustračné foto

Zdieľajte článok jednoducho so svojimi priateľmi.
sk_SKSlovenčina