aktuality ekonomika

Ekonomické okienko – 10.06.2024 – SK

Ekonomické okienko
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

50 rodinných firiem dosiahlo obrat skoro 9 mld. €. Celkový obrat spoločností zaradených do tohtoročného rebríčka magazínu Forbes Top 50 rodinných firiem Slovenska dosiahol takmer 9 mld. €. Celkový hrubý zisk týchto firiem predstavoval 342 mil. €. (Zdroj: Forbes)

HDP Slovenska vzrástol v 1. štvrťroku o 2,7 %. Slovenská ekonomika naštartovala rok 2024 najrýchlejším tempom za posledné dva roky, keď HDP medziročne vzrástol o 2,7 %. Oproti poslednému štvrťroku 2023 bol po sezónnej úprave HDP vyšší o 0,7 %. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Maloobchodné tržby v SR  v apríli vzrástli o 9,6 %. Tržby v maloobchode v stálych cenách v apríli medziročne vzrástli o 9,6 %, čo bolo najviac od marca 2022. Ich aktuálny výrazný rast bol však ovplyvnený nižšou porovnávacou základňou v minulom roku, keď boli tržby maloobchodu pod vplyvom vysokej inflácie po prepočte do stálych cien v útlme. (Zdroj: ŠÚ SR)

Popularita online nakupovania a podiel e-shopov rastie. Ich medziročný nárast o viac ako 40 % poukazuje na pokračujúcu popularitu online nakupovania, čo je trend, ktorý bude umocňovať tlak na stratégie firiem založené na kamenných predajniach. (Zdroj: SITA)

Maloobchodné tržby v eurozóne v apríli v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom a po úprave o sezónne vplyvy klesli o 0,5 % a v celej EÚ o 0,6 %, V marci maloobchodné tržby v eurozóne stúpli o 0,7 % a v EÚ o 0,6 %. (Zdroj: Eurostat)

Priemyselná produkcia v Česku klesla medziročne aj v apríli, druhý mesiac po sebe, tempo poklesu sa však výrazne spomalilo. Priemyselná produkcia v Česku zaznamenala v apríli medziročný pokles o 0,4 %. V marci klesla produkcia v českom priemysle až o 2,9 %. (Zdroj: TASR)

Obchodný prebytok Českej republiky dosiahol v apríli viac než 33,1 mld. CZK (1,34 mld. €), čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje zvýšenie na takmer štvornásobok. Analytici počítali s rastom prebytku na 22,2 mld. CZK ( 0,9 mld. €). (Zdroj: RTTNews)

Objednávky v nemeckom priemysle sa v apríli v porovnaní s marcom znížili o 0,3 %, zatiaľ čo analytici počítali s rastom o 0,3 %. Marcové objednávky po revízii údajov klesli o 0,8 %, namiesto pôvodne uvádzaných 0,4 %. (Zdroj: Destatis)

Firma Oresi Slovakia sa vzhľadom na nepriaznivú ekonomickú situáciu rozhodla ukončiť obchodné aktivity na Slovensku. Pomyselný vrchol zažila značka v roku 2016, kedy vykázala tržby 7,3 mil. €. V rokoch 2021 a 2022 už tržby neprekročili 3,7 mil. €. (Zdroj: SME)

V máji tohto roka sa dostalo do konkurzu 20 firiem a povolená bola jedna reštrukturalizácia na jeden podnik. V medzimesačnom porovnaní klesol počet konkurzov o 9,09 % a počet reštrukturalizácií vzrástol z nuly na jednu. (Zdroj: Hospodárske noviny)

Výška štátnej pomoci sa medziročne znížila o 192 mil. €. V minulom roku bola v SR poskytnutá štátna pomoc v celkovej výške 953,65 mil. €, z toho bolo 588,71 mil. € poskytnutých z národných zdrojov a 364,94 mil. € predstavovali prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Celková výška štátnej pomoci poskytnutá v roku 2023 sa v porovnaní s rokom 2022 znížila o 192,29 mil. €. (Zdroj: TASR)

Celková medziročná inflácia v členských štátoch Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v apríli klesla na 5,7 % z marcových 5,8 %. Znížila sa v 24 z 38 členských krajín. V rámci členských štátov G7 medziročná inflácia v apríli oslabila na 2,9 % (Zdroj: SITA)

Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne pokračovali v apríli v poklese, tempo poklesu sa pritom zdvojnásobilo. Ceny priemyselných výrobcov v krajinách menovej únie klesli v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1 %. Na porovnanie, v marci dosiahol medzimesačný pokles 0,5 %. (Zdroj: Hospodárske noviny)

V bratislavskej Dúbravke vyrastie rezidenčný komplex. Štyri bytové domy, menšiu kancelársku budovu a komunitné centrum by mohli začať stavať v bratislavskej Dúbravke už budúci rok. Za projektom Agadu s odhadovanými nákladmi 53 mil. € stojí stavebná firma Hornex. (Zdroj: Denník N)

Eco-Investment dokončil investície v Slovinsku. Slovinský závod na výrobu hygienických potrieb Paloma, ktorý je súčasťou česko-slovenského holdingu Eco-Investment, dokončil investície do moderných technológií vo výške viac ako 130 mil. €. Zahŕňajú dve nové konvertovacie linky a automatický regálový sklad. (Zdroj: Trend)

Reálna mzda vzrástla o 5,6 %. Priemerná nominálna mesačná mzda v SR v 1. štvrťroku vzrástla medziročne o 9 % na 1 447 €. Pomerne výrazný nárast nominálnych miezd spolu s klesajúcou infláciou spôsobili, že už druhý kvartál rástli Slovákom aj reálne zárobky. Po zohľadnení inflácie tak reálna mzda vzrástla o 5,6 %. (Zdroj: ŠÚ SR)

Nezamestnanosť klesla na historické minimá 5,6 %. Počet ľudí bez práce v 1. štvrťroku 2024 naďalej významne klesal, a to už jedenásty kvartál za sebou, aktuálne bolo bez práce 154 700 osôb. Miera nezamestnanosti v SR vyjadrená pomerom počtu nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb dosiahla 5,6 %. (Zdroj: ŠÚ SR)

Priemerná mzda v Česku reálne vzrástla. Po 27 mesiacoch nepretržitého poklesu priemernej reálnej mzdy došlo začiatkom tohto roka k obratu. Reálna hrubá mesačná mzda v 1. kvartáli tohto roka vzrástla o 4,8 %. V nominálnom vyjadrení predstavovala priemerná hrubá mzda v 1. štvrťroku 43 941 CZK (1 777,26 €). (Zdroj: TASR)

Česko sa závislosti od ruskej ropy zbaví najneskôr do polovice budúceho roka. Termín záleží na dokončení rozšírenia Transalpínskeho ropovodu. Následne požiada o zrušenie výnimky na dovoz ruskej ropy. (Zdroj: Trend)

Vysokoškolský internát v Nitre čaká rekonštrukcia. Vysokoškolský internát na Chrenovej v Nitre prejde rekonštrukciou. Zhotoviteľom rekonštrukcie bude žilinská firma XENEX, ktorá vyhrala verejné obstarávanie s cenou vyše 2,74 mil. €. Univerzita Konštantína Filozofa získala peniaze z Plánu obnovy a odolnosti. (Zdroj: SME)

Domáce investície vlani prekonali historický priemer. V minulom roku dosiahla úroveň verejných investícií 4,7 % HDP a bola tak najvyššia od roku 2015. K nárastu prispelo podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predovšetkým dočerpávanie eurofondov z končiaceho programového obdobia, investičné výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancovania dosiahli výšku 2 % HDP. (Zdroj: SITA)

Rakúska ekonomika v prvom štvrťroku tohto roka klesla. HDP sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška reálne znížil o 1,1 %, čo odrážalo najmä vývoj v priemysle a veľkoobchode. V poslednom kvartáli minulého roka sa HDP zmenšil o 1,6 % po znížení o 2 %. (Zdroj: APA)

Poľská ekonomika v 1. štvrťroku zdvojnásobila tempo medziročného rastu na 2 %. Štatistický úrad na základe svojho rýchleho odhadu pôvodne informoval, že ekonomika sa za tri mesiace do konca marca medziročne zväčšila o 1,9 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom sa HDP zvýšil o 0,5 % namiesto skoršie uvádzaných 0,4 %. (Zdroj: TASR)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština