aktuality

Dražby cenných sortimentů

Drazba_23
Ilustrační foto
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Inzerce

Vážení, dovolujeme si Vás touto formou pozvat na 9. SEZÓNU DRAŽEB CENNÝCH SORTIMENTŮ.

TERMÍNY DRAŽEB

  • 16. – 22. listopadu 2023: manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 289 01 Dymokury (mapka ZDE)
  • 25. – 31. ledna 2024: manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 289 01 Dymokury (mapka ZDE)
  • 1. – 7. února 2024: manipulační sklad LČR – LZ Židlochovice, Břeclav, ulice Lanžhotská – dříví Lesů České republiky s.p. (mapka ZDE)
  • 8. – 14. února 2024: manipulační sklad pily Mříč – ENERGOFOREST s.r.o., Mříč 52, 382 03 Křemže (mapka ZDE)
  • 22. – 28. února 2024: manipulační sklad společnosti SUK WOOD PRO s.r.o. v Moravské Huzové u Olomouce, Moravská Huzová 110, 783 13 Štěpánov (mapka ZDE)
  • 14. – 20. března 2024: manipulační sklad střediska SERVIS LES, Činěves 89, 289 01 Dymokury (mapka ZDE)

NOVINKY PRO LETOŠNÍ SEZÓNU

1. Nově budeme umožňovat nacenění vždy od čtvrtka do středy a to v následujícím režimu:

  • Čtvrtek a pátek (a v případě dražeb v Moravské Huzové a ve Mříči ještě pondělí) bude dražba probíhat v režimu bez obsluhy. Dříví i dražební katalog budou připraveny a dražitelé mohou dříví v dražebním prostoru naceňovat. Nebude však k dispozici občerstvení, obslužný personál a v případě sněžení nebude zajištěno očištění výřezů. Dražitele, kteří budou chtít využít tyto termíny žádáme o vytisknutí vlastního dražebního katalogu (ten bude zaslán nejpozději ve středu před zahájením dražby) a odevzdání elektronickou formou (po domluvě možné vyzvednutí vytištěného katalogu a odevzdání fyzicky).
  • Pondělí, úterý a středa (v případě dražeb v Moravské Huzové a ve Mříči jen úterý a středa) budou dražby probíhat v tradičním režimu s občerstvením, bude zajištěno očištění výřezů v případě sněžení a bude přítomen obslužný personál.

2. U výřezů, kde bude nejvyšší podaná nabídka nižší než vyvolávací cena, má vlastník dříví právo tyto výřezy neprodat. Všichni dražitelé obdrží ihned po vyhodnocení dražby výsledky s výřezy u nichž byla jejich nabídka nejvyšší i s výřezy, u kterých je nabídka nižší než vyvolávací cena – u těchto výřezů má vlastník právo je neprodat. V takovém případě budeme informovat úspěšného dražitele nejpozději do nejbližšího pátku po konání dané dražby do 8:00, že tyto sortimenty zůstávají ve vlastnictví vlastníka dříví a že o tyto sortimenty je ponížen objem vydraženého dříví a také celková cena za vydražené dříví.

3. Nově budou výřezy umístěné v dražbě na silnějším konci podloženy podvaly.

4. Vzhledem k problémům s včasným odvozem dříví jsou nově stanoveny poplatky za svoz a skladování dříví. Upozorňujeme, že tyto poplatky budou vyžadovány.

  • Pokud vydražitel neodebere vydražené dříví do 5 týdnů od konce dané dražby (případně nezaplatí v termínu), bude vydražiteli účtován poplatek za svoz a skládkování dříví ve výši 200 Kč/m3 za každý m3 dříví, které nebude odvezeno z dražebního prostoru do 5 týdnů od konce dražby a dále poplatek 40 Kč/m3 za každý den skládkování, u dříví, které nebude odvezeno z dražebního prostoru do 8 týdnů od konce dané dražby.
  • Pokud vydražitel neodebere vydražené dříví do 5 respektive 8 týdnů nabízí se jako další možnost v případě zájmu vydražitele odkup neodvezeného dříví ze strany Dražebníka za cenu minimálně 500 Kč/m3 v případě jehličnatých a měkkých listnatých dřevin a 1200 Kč/m3 v případě tvrdých listnatých dřevin. Tato možnost bude využita pouze v případě výslovného zájmu Vydražitele a jejím uplatněním nezaniká nárok na uplatnění poplatku za svoz a skládkování dříví a poplatku za skladování dříví nad 8 týdnů od konce dané dražby. Pokud však vydražitel neodveze dříví z dražebního prostoru do 30. 6. daného roku, bude tato možnost uplatněna automaticky a dané výřezy budou odkoupeny za výše uvedené ceny, pokud nebude domluveno jinak.

Bližší informace o dražbách naleznete na www.woodauction.cz v dražební vyhlášce popř. na níže uvedených kontaktech:

Účastníci dražby si budou také moci ověřit aktuální ceny – po dražbě budou všem zaslány kompletní výsledky a přehledy.

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština