aktuality

Zpátky k normálu nebo něco horšího?

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

První čtvrtletí 2023 potvrdilo zpomalení zakázek pro italské dřevozpracující a nábytkářské technologie. Čtvrtletní průzkum kanceláře Acimall (Asociace italských výrobců dřevozpracujících technologií) ukazuje negativní trend již čtvrté čtvrtletí v řadě. Tyto informace je nutné přesně vyhodnotit, zejména s ohledem na mimořádný růst, který charakterizoval druhou část roku 2020 a celý rok 2021, zaznamenávající trend, který byl v posledních desetiletích bezprecedentní. Zpomalení, které začalo ve druhém čtvrtletí 2021, lze považovat za „přirozené“, ale negativní trend v období leden-březen 2023 vyvolává určité obavy.

V prvním čtvrtletí letošního roku zaznamenaly objednávky ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles o 25,7 %, a to díky klesající poptávce na mezinárodních trzích (pokles o 20,6 %) a výraznému úbytku domácího trhu (-38,9 %).

Je třeba také poznamenat, že srovnávací období, leden až březen 2022, bylo stále fází expanze s výraznými tempy růstu v Itálii i v zahraničí, podporované veřejnými dotacemi v mnoha zemích, které na jedné straně skutečně pomohly mnoha průmyslovým odvětvím překonat důsledky globální pandemie, ale na druhé straně změnily normální vývoj trhu.

Snížení zakázek se promítá do měsíců zajištěné výroby, kdy pokleslo z průměrných 6,1 měsíce v říjnu až prosinci 2022 na 5,2 měsíce v období leden až březen 2023.

Zdá se, že inflační trend – který byl v roce 2022 v souladu s ekonomikou obecně – se v prvních měsících roku 2023 zpomaluje: zvýšení prodejních cen italských technologií na zpracování dřeva a výrobu nábytku bylo omezeno na 0,6 %.

Názory shromážděné v průzkumu kvality za sledované čtvrtletí ukazují, že dotazované společnosti očekávají značnou stabilitu výroby (71 %), zatímco 24 % naznačuje rostoucí trend a 5 % pokles. Zaměstnanost se zvyšuje podle 14 % vzorku, setrvalý stav pro 81 %, pokles pro 5 %. Dostupné zásoby jsou stabilní pro 62 % dotázaných, zatímco zbývajících 38 % je rovnoměrně rozděleno mezi ty, kteří uvádějí nárůst (19 %) a snížení (19 %).

Zdroj: Acimall

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština