aktuality

Zabetónované drevo!

OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Gulatina les1Keď sa v decembri 2013 na rokovaní delegácie ZSD SR vďaka osobnému prínosu Ľubomíra Jahnátka, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, podarilo dospieť k upokojeniu napätej situácie v dodávkach drevnej suroviny zo strany LESY SR, š.p. pre rok 2014, zdalo sa, že princíp transparentnosti a rovnakých podmienok na trhu s drevom sa stane štandardným nástrojom obchodnej politiky štátneho podniku. Ani v januári 2016 nemôžeme skonštatovať, že sa situácia zlepšila!

Na prvý pohľad sa zdá, že LESY SR, š.p. zvýšili objem drevnej hmoty pre svojich zákazníkov. Citát z listu RNDr. Petra Moronga, generálneho riaditeľa LESY SR, š.p., na základe žiadosti ZSD SR o poskytnutie údajov:

ZSDSR TS 1

(koniec citátu.)

LESY SR š.p. sa na obchode s drevom na trhu SR, podieľajú približne 50% podielom. Podľa výpočtov ZSD SR, ktoré sa opierajú o štatistické údaje Národného lesníckeho centra vo Zvolene,  členské spoločnosti ZSD SR však dostali v roku 2015 iba 23 % z dodávok LESY SR (239 000 m3) a pritom spracovali 74 % (805 000 m3) z celkového spracovania dreva na Slovensku. Ostatné spoločnosti odoberajúce drevo od LESY SR dostávajú zvyšných 77 % ihličnatých piliarskych výrezov (805 519 m3), pričom spracujú okolo 310 000 m3 čo je len 26 % z celkovo spracovaného dreva na Slovensku v roku 2015. Táto tendencia netransparentného a nespravodlivého rozdeľovania drevnej hmoty pokračuje aj v roku 2016. Túto výhradu uplatnili členské spoločnosti ZSD SR aj na pracovnom rokovaní s vedením LESY SR, š.p., no ani po opakovanom argumentovaní neuspeli so svojou požiadavkou o alikvotné navýšenie podielu na obchode s drevom pre členov ZSD SR.

Napriek svojmu nesúhlasu však podpísali obchodné zmluvy, aby sa vyhli možnej obštrukcii zo strany LESY SR, š.p., ktoré by im mohli prípadne odmietnuť zmluvný vzťah. Aj napriek týmto čiastkovým neúspechom však ZSD SR bude naďalej hľadať cestu na aplikáciu spravodlivého princípu rozdelenia drevnej hmoty pre v prvom rade spracovateľov a nie pre obchodné spoločnosti. Dosiahnutie tohto cieľa by mohol napomôcť aj rating spoločností, ktorý by bodovo ohodnotil kvalitu odberateľa predovšetkým podľa kritérií zamestnanosti a objemu spracovania dreva.

LESY SR, š.p. a ani MPRV SR ako zriaďovateľ, na opakované návrhy ZSD SR už z roku 2013 doteraz nereagovali.

Profil Drevárskej sekcie ZSD SR:

  • ZSD SR zastupuje 25 drevospracujúcich, piliarskych spoločností. Za rok 2014 spracovali členské spoločnosti DS ZSD SR spolu objem 859 857 m3 ihličnatých piliarskych výrezov (IPV) z celkového spracovaného objemu 1 168 831 m3 IPV v Slovenskej republike, čo znamená že členské spoločnosti ZSD SR spracujú 74 % IPV spracovaných v SR.
  • Členské spoločnosti ZSD SR majú na rok 2015 uzatvorené zmluvy s LESY SR na objem 225 500 m3 čo znamená len 26 % z objemu, ktorý spracovali v roku 2014.

Zdroj: TS ZSD SR

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština