aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – duben 2024

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 4. 2024). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 3/2024

• ČSN EN 1300 (16 5110) • Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

• ČSN EN 16035 (16 6210) • Seznam vlastností stavebního kování (HPS) – Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

• ČSN 36 0340-2 IEC 61-2:1992 (36 0340) • Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti – Část 2: Objímky (oprava 1)

• ČSN EN 60670-23:2009 (37 0100) • Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty (změna A11)

• ČSN EN 60670-23:2009 (37 0100) • Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty (změna A1)

• ČSN EN 17750 (47 2013) • Zemědělská a lesnická strojní zařízení – Světelná signalizační zařízení a instalace na nesených nářadích

• ČSN ISO 21191 (47 4426) • Zařízení na ochranu rostlin – Uzavřené přepravní systémy – Specifikace parametrů

• ČSN EN ISO 12460-3 (49 0163) • Desky na bázi dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 3: Metoda plynové analýzy

• ČSN EN 17839 (70 1059) • Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Postup validace výpočtových nástrojů

• ČSN EN 17886 (72 7070) • Tepelněizolační výrobky – Posouzení náchylnosti k růstu plísní – Laboratorní zkušební metoda

• ČSN EN 16687 (72 8000) • Stavební výrobky – Posuzování uvolňování nebezpečných látek – Terminologie

• ČSN EN ISO 9488 (73 0300) • Solární energie – Slovník

• ČSN EN ISO 52016-3 (73 0336) • Energetická náročnost budov – Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony – Část 3: Výpočtové postupy pro adaptivní prvky obálky budov

• ČSN EN ISO 22097 (73 0341) • Tepelná izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení tepelných vlastností

• ČSN EN ISO 10534-2 (73 0501) • Akustika – Určování akustických vlastností v impedančních trubicích – Část 2: Metoda dvou mikrofonů pro činitel zvukové pohltivosti a povrchovou impedanci při kolmém dopadu zvuku

• ČSN EN 15269-3 (73 0868) • Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování – Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken

• ČSN EN 1996-1-1 (73 1101) • Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

• ČSN EN 1996-1-1+A1:2013 (73 1101) • Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (změna Z2)

• ČSN EN 16484 (79 0020) • Usně – Požadavky na určování původu usňových výrobků

• ČSN EN 1176-10 (94 0515) • Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština