školy

Ceny rektora najlepším študentom univerzity

Cena-rektora-TUZVO
Cena rektora TUZVO 2023. Foto: Miroslav Rusnák
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Cena rektora TUZVO sa udeľuje ako prejav osobitného uznania študentom počas ich štúdia za vynikajúce študijné výsledky, za prácu vo vedeckovýskumnej, umeleckej a odbornej činnosti, za príkladný občiansky postoj, za podanie výnimočného športového výkonu, alebo za iný významný prínos pre univerzitu. Najlepším študentom univerzity odovzdal ceny rektor Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., v pondelok 20. 11. 2023 za účasti prorektora pre vzdelávanie RNDr. Andreja Jankecha, PhD., prorektorky pre rozvoj školy prof. Bc. RNDr., Danice Kačíkovej, MSc., PhD., a dekana Lesníckej fakulty prof. Ing. Mareka Fabriku, PhD. Celkovo bolo ocenených 12 študentov.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu v roku 2023 boli ocenení nasledujúci študenti:

  • Lesnícka fakulta: Ing. Nikola Benediková, Matej Chorvát, Alžbeta Vallová
  • Drevárska fakulta: Gréta Brajerová, Bc. Simona Molčanová, Bc. Martina Műhlbergerová, Bc. Denis Pinka, Hana Šegedová, Bc. Martina Vrábelová
  • Fakulta ekológie a environmentalistiky: Anna Brezániová
  • Fakulta techniky: Tomáš Hanzlík
  • Univerzitný študijný program: Bc. Veronika Slováková
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština