reportáže

Pořezat, naimpregnovat a prodat – tak funguje nová velkopila ve Štětí

Labe WOOD
Velkokapacitní pila LABE WOOD s.r.o. byla vybudována v letech 2018–2020 na pravém břehu řeky Labe v přímém sousedství areálu papírenské společnosti Mondi Štětí a.s. (vpravo) Foto: archiv LABE WOOD
OHRA_2022_1465X181
OHRA_2022-final_700x180
OHRA_2022_1465X181
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Nejmodernější průmyslová pila ve střední Evropě LABE WOOD s.r.o., byla vybudovaná v letech 2018–2020 v katastru města Štětí na ploše 21 hektarů za cca 2,9 mld. Kč z iniciativy rakouské firmy Holzindustrie Maresch GmbH se sídlem v Retzu. Pilařský závod s projektovanou roční kapacitou pořezu 1 mil. m3 kulatiny je vybaven předními pilařskými technologiemi a zaměřený na konstrukční a stavební řezivo. Se sousedním areálem papírenské společnosti Mondi Štětí je propojen bezmála 750 metrů dlouhým pásovým dopravníkem pro dopravu 100 % vyprodukované štěpky přímo do jejích zásobníků.

Co především oslovilo zastupitelstvo města?

Myšlenka vedoucí k vybudování pilařského závodu LABE WOOD s.r.o. v přímém sousedství papírenského komplexu Mondi Štětí a.s. se podle Radima Stravy, jednoho z dvojice současných jednatelů, zrodila v roce 2011 s cílem dostat (při pořezu jehličnatého dříví a produkci řeziva pro potřeby dalšího zhodnocení ve stavebnictví) do „papírny“ co nejvíce vlákniny a štěpky nejjednodušší a nejkratší cestou.

U jejího zrodu stálo vedení rakouské firmy Holzindustrie Maresch GmbH se sídlem v Retzu, ležícího v blízkosti českých hranic nedaleko od Znojma, které svůj záměr o rok později představilo zastupitelům města s tím, že nový pilařský závod, s předpokládanou pořezovou kapacitou 800 tis. až 1 mil. m3 převážně smrkové a jedlové kulatiny, by měl vyrůst na ploše 18–20 hektarů a přinést městu až 200 nových pracovních míst. Dřevní hmota, zpracovávaná na stavební řezivo, měla z 80 % pocházet z českých lesů (v okruhu do cca 100 km) a navíc měla být z 80 % dopravována po železnici, čímž by tak nová pila neměla mít ani zásadní negativní vliv na životní prostředí.

V popředí výrobního areálu se nachází objekty správní budovy a zázemí pro zaměstnance

Tehdejší zastupitele pak mimo jiné zaujal i fakt, že vedlejší produkty pily by mohla využít s budoucím areálem sousedící akciová společnost MONDI, čímž by se pak po městě pohybovalo i méně kamiónů přivážejících stěpku, načež realizace uvedeného záměru byla tehdy teprve ve stádiu schvalování územního plánu s tím, že vlastní výstavba by tak mohla být zahájena nejdříve až v průběhu roku 2012.

K realizaci myšlenky došlo až o 5 let později…

Za tím účelem byla v polovině května téhož roku založena dřevozpracující společnost LABE WOOD s.r.o., vlastněná čtyřmi zahraničními společníky – ECO-INVESTMENT, a.s. Praha slovenského miliardáře Ing. Milana Fil’a (37,5 %), Holzindustrie Maresch GmbH z rakouského Retzu (32,5 %), Mondi Štětí a.s. (25 %) a UNITIMBER d.o.o. ze slovinského Koper – Capodistria (5 %), který patří mezi přední obchodníky s řezivem a v současné době dodává na trhy v regionech Levante a MENA přes 1milión kubíků řeziva ročně.

Ačkoliv nově vzniklá společnost získala už v roce 2014 na výstavbu velkokapacitní pily za konečných 2,9 mld. Kč od českého státu investiční pobídku, přesto v té době svůj záměr neuskutečnila. K jeho realizaci pak přistoupila až v I. pololetí 2017, kdy získala příslib pobídky znovu, tentokrát navýšený na 18,9 % z uznatelných nákladů, tedy max. do částky přibližně 19 mil. eur (cca 489,33 mil. Kč). S vlastní výstavbou závodu pak firma započala koncem roku 2018 výkopovými pracemi na pozemku o rozloze 21 hektarů, sousedícím s výrobním areálem MONDI Štětí a.s., produkující ročně přes 500 tis. tun buničiny, papíru a lepenky.

„První stroje najely na staveniště v prosinci 2018. Poté nás čekala dvě složitá zimní období, neboť podmínkou získání pobídky bylo spuštění provozu do 15 měsíců od započetí výstavby, tedy nejpozději v březnu 2020. Nicméně už v první polovině června následujícího roku se hlavní objekty závodu nacházely ve stadiu hrubé stavby. Spolu s jejich postupným dokončováním pak probíhaly stavební práce také na manipulačním skladu, kam bylo stejně jako do objektu pilnice od podzimu montováno technologické vybavení (třídící a mechanizační technologie Springer a profilovací linka Linck). Souběžně s tím jsme se věnovali také náboru zaměstnanců, rekrutujících se především z lidí z regionu, bydlících v dojezdové vzdálenosti do 20–25 km, kterých je v současné době 220,“ upřesnil jednatel a výkonný ředitel společnosti Radim Strava s tím, že od druhého roku výstavby svoji činnost vyvíjel z pronajaté kanceláře ve správní budově partnerské společnosti MONDI, kde firma měla do května 2022 i své sídlo.

…k spuštění výroby pak v březnu 2020

Provoz závodu s projektovaným ročním objemem pořezu 1 mil. m3 byl spuštěn v březnu 2020 v omezené kapacitě a v tomto režimu pak kvůli v té době ještě nekompletní technologii třídění fungoval až do prosince téhož roku.

„Na ostrý provoz jsme najeli až po jejím dokompletování, tedy po 1. 1. 2021,“ doplnil R. Strava s dovětkem, že technickým garantem technologií stavby a výroby byla…

Zobrazit celý článek v eDM 9/2023 >>
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
Značky
cs_CZČeština