aktuality

Přehled nových technických norem v ČR – září 2023

Ilustrační foto
Sdílejte článek snadno se svými přáteli.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zveřejnil pravidelný měsíční seznam novinek v oblasti technických norem. Kromě nově vydaných ČSN obsahuje také změny a opravy norem stávajících (s platností od 1. 9. 2023). Seznam obsahuje i několik technických předpisů využitelných v různých odvětvích zpracování dřeva včetně stavebnictví.

Nové technické normy vydané v období 8/2023

• ČSN EN ISO 128-3 (01 3114) • Technická dokumentace produktu (TPD) – Obecná pravidla zobrazování – Část 3: Pohledy, průřezy a řezy

• ČSN EN 16510-1 ed. 2 (06 0211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 1: Obecné požadavky a zkušební metody

• ČSN EN 16510-2-1 (06 0211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-1: Kamna

• ČSN EN 16510-2-2 (06 0211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-2: Vestavné spotřebiče včetně krbových vložek

• ČSN EN 16510-2-3 (06 0211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-3: Sporáky

• ČSN EN 16510-2-4 (06 0211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-4: Teplovodní kotle pro domácnost – Jmenovitý tepelný příkon do 50 kW

• ČSN EN 16510-2-6 (06 0211) • Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva – Část 2-6: Kamna, vestavné spotřebiče a sporáky s mechanickou dodávkou dřevních pelet

• ČSN EN 15544 (06 1235) • Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování

• ČSN EN 1253-6 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 6: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru menší než 50 mm

• ČSN EN 1253-7 (13 6366) • Podlahové vpusti a střešní vtoky – Část 7: Podlahové vpusti s mechanickou zápachovou uzávěrkou

• ČSN EN 16147+A1 (14 3015) • Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory – Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

• ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením

• ČSN EN 16307-2 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověření – Část 2: Dodatečné požadavky na vozíky s vlastním pohonem a proměnným vyložením

• ČSN EN 16307-3 (26 8814) • Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 3: Doplňkové požadavky na vozíky se zdviženým stanovištěm obsluhy a vozíky speciálně konstruované pro jízdu se zdviženým nákladem (doplňkové požadavky k EN 16307-1)

• ČSN EN IEC 62722-2-1 ed. 2 (36 0610) • Vlastnosti svítidel – Část 2-1: Zvláštní požadavky – LED svítidla

• ČSN EN 62722-2-1:2016 (36 0610) • Vlastnosti svítidel – Část 2-1: Zvláštní požadavky pro LED svítidla (změna Z1)

• ČSN EN 16517 (47 8020) • Zemědělská a lesnická strojní zařízení – Mobilní lanovky pro svážení dřeva – Bezpečnost

• ČSN EN 460 (49 0082) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Návod k provedení

• ČSN EN 14734:2022 (49 0092) • Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva – Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo – Laboratorní metoda (oprava 1)

• ČSN EN 927-14 (67 2010) • Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 14: Stanovení tahových vlastností nátěrových filmů

• ČSN EN ISO 7784-1 (67 3082) • Nátěrové hmoty –Stanovení odolnosti proti abrazi – Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem

• ČSN EN ISO 7784-2 (67 3082) • Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti abrazi – Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem

• ČSN EN ISO 22553-10 (67 3161) • Nátěrové hmoty – Elektroforeticky nanesené povlaky – Část 10: Ochrana hran

• ČSN EN 15434-1 (70 1061) • Lepicí tmely –Část 1: Lepené zasklívací tmely pro přímé vystavení světlu

• ČSN 73 0527 (73 0527) • Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Prostory pro kulturní účely – Prostory ve školách – Prostory pro veřejné účely

• ČSN EN ISO 9288 (73 0555) • Tepelná izolace – Šíření tepla sáláním – Slovník

• ČSN EN 13501-2 (73 0860) • Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení

• ČSN EN ISO 2418 (79 3801) • Usně – Chemické, fyzikální a mechanické zkoušky a zkoušky stálosti – Umístění a příprava zkušebních vzorků

• ČSN EN IEC 62990-1 (83 3635) • Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů

• ČSN EN IEC 62990-1:2023 (83 3635) • Ovzduší na pracovišti – Část 1: Detektory plynů – Funkční požadavky na detektory toxických plynů (změna A11)

• ČSN EN ISO 5370 (83 8236) • Tuhá biopaliva – Stanovení obsahu jemných částic v peletách

Poznámka: Šestimístná čísla v závorkách jsou třídicí znaky norem

Seznam prodejen, kde je možné normy objednat

www.dtocz.cz, www.normy.cz, www.normy.biz, www.technor.cz, www.zaron.cz, www.technickenormy.cz, www.normservis.cz, www.vvuu.cz, www.agentura-cas.cz, www.elektro-shop.cz

Elektronické vyhledávání v normách
(Pokud neznáte číslo normy, vyberte ze seznamu tříd třídicí znak požadované výrobkové skupiny, popř. zadejte název nebo klíčové slovo a systém vytvoří nabídku. Z ní si vyberete požadovanou normu.)

Sdílejte článek snadno se svými přáteli.
cs_CZČeština